2-kuvertsystemet i udbud – hvad er det og hvorfor er det en fordel?

2-kuvertsystemet i udbud – hvad er det og hvorfor er det en fordel?

Af Jimmy Holst Rydahl, Director – FORTEM Myndigheder benytter i stigende grad 2-kuvertsystemet, når de evaluerer tilbud fra virksomheder. Tendensen er, at det bliver mere udbredt, blandt andet efter lovforslag om at byggerier over 350 mio. kr. skal evalueres efter denne metode. Men hvad er det, og hvorfor kan det være en fordel for både […]

Changes in the service certificate

Fremtidige udbud af offentlig opgavevaretagelse

In the future, information about criminal offenses for any foreign members of the management team will be obtained, and he who request the information must have authority to declare on behalf of the company. On 30 January 2017, a number of adjustments in the service certificate will be carried out. This means that the Danish Business Authority will obtain information […]

Støtteerklæring – hvad er det, og hvordan benytter jeg det?

Hvilke verdensmål er relevante i offentlige udbud?

I flere tilfælde har små og mellemstore virksomheder svært ved at leve op til mindstekravene i forbindelse med offentlige udbud. Dette er dog ikke nødvendigvis en hindring for ikke at kunne byde på offentlige udbud. Ved at indhente en eller flere støtteerklæringer fra andre virksomheder eller samarbejdspartnere kan du leve op til mindstekravene for udbuddet, da din virksomheds og den […]

Offentlige udbud: Hvordan evalueres dit tilbud?

Værdien af ordregivers evaluering

Når din virksomhed byder på offentlige udbud, er det vigtigt at have kendskab til de forskellige evalueringsmodeller. Det bidrager til, at man som tilbudsgiver målretter sit tilbud og øger sin score i evalueringen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning om de mest gængse evalueringsmetoder: ”Evalueringsmetoder – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere”. Vejledningen er rettet […]

Ny udbudslov – hvad betyder det for dig?

Ny udbudslov - hvad betyder det for dig?

I denne uge behandler Folketinget forslaget til ny udbudslov fremsat af Erhvervs- og Vækstministeriet. Den nye udbudslov skal sikre, at udbudsprocessen bliver mere effektiv, og at ordregivere får det rigtige produkt i rette kvalitet og pris. For at opnå dette, indeholder udbudsloven kortere frister for gennemførelse af prækvalifikationsrunder og udbud, der åbnes endnu mere op […]