Udbudsrådgivning

Hos FORTEM er vi specialister i udbudsrådgivning og bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud og indgå kontrakter og samarbejde.

Vi tager ansvaret for planlægningen og udførelsen, udarbejdelse af dokumenter og beskrivelser, evaluering og kontraktindgåelse.

Vores tilgang tager udgangspunkt i behovet og markedet, og vi sikrer, at udbuddene er attraktive og danner et solidt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ordregiveren og leverandøren. 

 

Kvalificeret udbudsrådgivning ved offentlige udbud

At lave udbud er ofte et omfattende arbejde med høj grad af kompleksitet. Derfor arbejder vi i FORTEM med en struktureret metode med et målrettet fokus på at skabe overskuelighed for både ordregivere og leverandører. 

Gennem markedsundersøgelser og interviews med nøglepersoner i organisationerne, opnår vi solide datagrundlag. Vi værdsætter kommunikation i øjenhøjde og veksler løbende vores proces mellem strategisk sparring og afstemning af forventning. 

Vores udbud laves i henhold til gældende regler og krav. Vi udarbejder materiale, der harmonerer med mål og ønsker hos ordregiver og samtidig appellerer til kvalificerede leverandører. På den måde sikres gode indkøb med spirende samarbejder til følge.

Udbudsrådgivning hos Fortem

Sådan rådgiver FORTEM

Hos FORTEM har vi indgående erfaring med de mange dele af udbudsprocessen – uanset udbudsform og kontraktgrundlag. Vi er specialister i at vejlede og projektstyre hvert enkelt fase, så både udbudsprocessen bliver gennemført effektivt, og udbudsmaterialet er kvalitetssikret ned til mindste detalje.

Med god kommunikation som en hjørnesten i vores arbejde, sørger vi løbende for effektiv inddragelse, og vi tager ansvar for udførelsen. Vi rapporterer fast om forløbets fremdrift gennem processen og tager ansvar for at besvare spørgsmål i forbindelse med udbuddet, så vi sikrer en solid fremdrift. 

Der findes mange typer af udbud og licitationer. I FORTEM har vi erfaring med alle og arbejder med faste metoder og processer, som sikrer et ensartet og professionelt forløb. Uanset om det er komplet håndtering af udbudsforløb, arbejde med praktiske dokumenter fx erklæringer, serviceattest, kontraktbilag eller det drejer sig om et kvalitetstjek af kontrakt- eller udbudsmateriale, står vi klar til at rådgive og sørge for, at det færdige materiale lever op til krav og behov.

Vil du høre mere om udbudsrådgivning?