Udbudsrådgivning

Vi bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud og indgå samarbejder.

Vi tager ansvaret for planlægning og udførelse af udbuddet, udarbejdelse af materialet, evaluering og kontraktindgåelse.

Vores tilgang tager udgangspunkt i behovet og markedet, og vi sikrer at udbuddene er attraktive at byde på og danner et solidt grundlag for det fremtidige samarbejde med leverandøren.

Vil du høre mere om udbudsrådgivning?