Udbudsrådgivning

Hos FORTEM er vi specialister i udbudsrådgivning og bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud, udarbejde tilbudsmateriale og indgå kontrakter og samarbejde.

Vi tager ansvaret for planlægningen og udførelsen, udarbejdelse af dokumenter og beskrivelser, evaluering og kontraktindgåelse.

Vores tilgang tager udgangspunkt i behovet og markedet, og vi sikrer, at udbuddene er attraktive at byde på og danner et solidt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ordregiveren og leverandøren. 

Kvalificeret udbudsrådgivning ved offentlige udbud

At lave udbud er ofte et omfattende arbejde med høj grad af kompleksitet. Derfor arbejder vi i FORTEM efter en struktureret arbejdsgang med et målrettet fokus på at skabe overskuelighed for både ordre- og tilbudsgivere. 

Gennem markedsundersøgelser og interviews med nøglepersoner i ordregivers organisation, arbejder vi altid ud fra solide datagrundlag. Vi værdsætter kommunikation i øjenhøjde og veksler løbende vores proces mellem strategisk sparring og afstemning af forventning. 

Vores udbud laves i henhold til gældende regler og krav. Vi bestræber os på at lave udbud, der harmonerer med mål og ønsker hos ordregiver og samtidig appellerer til kvalificerede leverandører. På den måde sikres gode indkøb med spirende samarbejder til følge.

Udbudsrådgivning hos Fortem

Sådan rådgiver FORTEM

Hos FORTEM har vi indgående erfaring med de mange dele af udbudsprocessen – uanset den pågældende udbudsform. Vi er specialister i at vejlede og projektstyre hvert enkelt step, så både udbudsprocessen bliver gennemført effektivt, og udbudsmaterialet er kvalitetssikret ned til mindste detalje.

Med god kommunikation som en hjørnesten i vores arbejde, sørger vi løbende for inddragelse af ordregiver. Vi rapporterer fast om forløbets fremdrift gennem processen og sørger for at besvare spørgsmål fra leverandører i forbindelse med udbuddet. 

Der findes mange typer af udbud og licitationer. I FORTEM behandler vi alle henvendelser med den samme professionalisme. Uanset om det er komplet håndtering udbudsforløb, serviceattest, eller det drejer sig om et kvalitetstjek af kontrakt eller udbudsmateriale, står vi klar til at rådgive og sørge for, at det færdige materiale lever op til de værende krav og ønsker.

Vil du høre mere om udbudsrådgivning?