SKI udbud

SKI – Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, er den største indkøbsorganisation i den offentlige sektor, og har til formål at optimere og professionalisere det offentlige indkøb af varer, tjenester og IT samt hjælpe stat, kommuner og regioner med at skabe mere helhed, øget kvalitet, større konkurrence og afløfte udbudspligten.

Hvis en virksomhed ønsker at blive SKI-leverandør, skal denne kvalificere sig når SKI sender en rammeaftale i EU-udbud. Ofte vil SKI allerede begynde at udarbejde materialet flere år før det sendes i udbud, hvilket giver tilbudsgiver mulighed for at se disse i SKI’s udbudsoversigt flere år frem i tiden. Klik her for at se udbudsoversigten.

Vores specialister bygger bro mellem virksomheder og offentlige myndigheder gennem udbud og samarbejde

Kvalitet og ordentlige indkøbsvilkår

Det offentlige indkøber årligt for mere end cirka 365 milliarder kroner hos private virksomheder, og 3 procent af det samlede offentlige indkøb foretages via SKI-aftaler.

Således er SKI med til at sikre god kvalitet og ordentlige indkøbsvilkår til bedre priser, herunder end hvad den enkelte offentlige organisation kan opnå selvstændigt. Ligeledes assisterer SKI den offentlige sektor ved at skabe kvalitets- og konkurrencebaserede løsninger.

Hvorledes de forskellige kriterier vægtes , herunder pris, kvalitet og andet – bestemmes ud fra selve aftalen. Ligeledes tilrettelægges aftalen på baggrund af en udførlig analyse af markedet og i tæt samarbejde med de offentlige kunder der skal anvende aftalen i praksis.

Ski udbud og rammeaftaler

Alle offentlige organisationer er underlagt udbudsloven, der er med til at sikre de generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Formålet med principperne er, at sikre at opgaven går til den rette leverandør, der giver det mest konkurrencedygtige tilbud målt på pris og kvalitet.

Når SKI foretager et udbud, løftes udbudspligten for stat, kommune og regioner mv. Ved at være med på en SKI-aftale undgår de offentlige kunder selv at skulle anvende al for megen tid og kræfter på den krævende process det er at udforme og gennemføre et udbud.På sådan vis bliver et SKI-udbud til en såkaldt rammeaftale, hvor denne er med til at angive hvilke varer der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris.

SKI har omkring 50 rammeaftaler, der omfatter aftaler med flere hundrede private virksomheder. Med en SKI-aftale kan en offentlig ordregiver bestille sine varer og være sikker på, at pligten til at sende varen i udbud er løftet. SKI varetager aftalens drift og kontraktstyring, hvor denne typisk løber i to til fire år. Efter endt periode genudbydes SKI-rammeaftalerne, herunder med nye tilpasninger efter kundernes og markedets ønsker.


Læs også: 3 gode råd til virksomheder, der vil vinde udbud af offentlige rammeaftaler

Hvad er fordelen ved at være en del af en SKI-rammeaftale?

Der eksisterer mange fordele ved at benytte en rammeaftale, herunder en række samfundsgavnlige såsom bedre priser og vilkår, men der er også fordele at finde for den enkelte virksomhed:

  • Tilbudsgivers virksomhed har mulighed for at påvirke valgkriterierne hos ordregiver.
  • Ved at være en del af en SKI-aftale, blåstemples virksomheden.
  • Der er tid og ressourcer at spare, fordi virksomheden ikke skal deltage i udbudsrunder.
  • Tilbudsgivers virksomhed opnår markedsføringskanaler via SKI-kataloger m.v.

Kvalitetsbeskrivelser er vigtigere end nogensinde. Samtidig er fristerne for aflevering ofte kortere end det er i et offentligt udbud. Forberedelse og et kartotek af kvalitetsbeskrivelser kan være med til at give virksomheder en konkurrencemæssig forspring, når udbuddet offentliggøres. FORTEM har mange års erfaring med SKI-aftaler, og har ligeledes bistået tilbudsgivere samt offentlige myndigheder med disse. Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte Jimmy Holst Rydahl på 6040 7848, eller på mail jimmy.rydahl@fortem.dk

Vil du høre mere om SKI og rammeaftaler?