Udbudsformer

 

I udbudsloven listes der syv forskellige udbudsprocedurer som ordregiver kan anvende ved indkøb gennem udbud. Udbudsformen er den procedure, der følges i forbindelse med et udbud.

Ved valg af udbudsform skal ordregiver sikrer den bedste konkurrence i det givne marked og minimerer transaktionsomkostningerne for både tilbudsgiver og ordregiver. Hver udbudsform har fordele og ulemper og nogle af udbudsformerne kan kun anvendes under visse forudsætninger.

Vores specialister bygger bro mellem virksomheder og offentlige myndigheder gennem udbud og samarbejde

De syv udbudsformer

1. Offentligt udbud

 • Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud.
 • Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt fra starten.
 • Offentligt udbud giver den bredeste konkurrence, men er derimod også ressourcekrævende.

2. Begrænset udbud

 • Et begrænset udbud giver mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at afgive tilbud.
 • Valg af leverandør foregår i to faser: En prækvalifikation og en tilbudsgivning.
 • Ordregiver udvælger et begrænset antal virksomheder til at byde på opgaven ud fra udvælgelseskriterierne som vil stå i udbudsbekendtgørelsen.
 • Ved denne udbudsform er der færre tilbud der skal vurderes, men kan til gengæld forlænge udbudsprocessen.

3. Udbud med forhandling

 • Ved udbud med forhandling kan ordregiver forhandle med tilbudsgiverne undervejs i udbudsprocessen.
 • Denne udbudsform anvendes ofte, hvis der er tale om en ydelse hvor ordregiver har nogle konkrete behov, som ikke kan dækkes af standardvarer eller -ydelser.
 • Der foretages en prækvalifikation, hvorefter ordregiver tager kontakt til én eller flere virksomheder og forhandler sig frem til kontraktens vilkår og indhold.

4. Projektkonkurrence

 • Denne udbudsform anvendes særligt ved arkitektkonkurrencer og byplanlægning.
 • Projektkonkurrencer giver de deltagende virksomheder et stort spillerum hvad angår løsningsforslag.
 • Foregår normalvis efter en prækvalifikation. Dog kan udbuddet også være åbent, så alle interesserede virksomheder har mulighed for at indsende deres materiale.

5. Den konkurrenceprægede dialog

 • Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform der særligt anvendes ved komplekse kontrakter.
 • Udbudsformen består af en dialogfase, hvor der indledningsvist drøftes eller forhandles med udvalgte tilbudsgivere.
 • Hensigten med den indledningsvise dialog er at udvikle og indkredse en eller flere løsninger, som kan opfylde ordregivers behov.

6. Et dynamisk indkøbssystem

 • Denne udbudsform er en fuldt elektronisk indkøbsproces, og anvendes til ”sædvanlige indkøb”.
 • Når ordregiver skal indkøbe en vare eller tjenesteydelse, vil opgaven udbydes blandt alle leverandører, der er optaget i systemet.
 • Et dynamisk indkøbssystem er et godt alternativ til at indgå almindelige rammeaftaler.

7. Innovationspartnerskaber

 • Innovationspartnerskab er en udbudsform der oftest anvendes, hvis ordregiver ønsker at udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet.
 • Tilgængeligheden på markedet afgøres ved forudgående markedsdialog.
 • Det er en fleksibel udbudsprocedure, der giver mulighed for at indgå længerevarende partnerskabskontrakter med henblik på udvikling og efterfølgende indkøb uden en separat udbudsproces.

Ønsker du at høre mere om de forskellige udbudsformer, er du velkommen til at kontakte Jeppe Handberg på tel: +45 3029 4200, jeppe.handberg@fortem.dk

Vil du høre mere om de forskellige udbudsformer?

Vi er specialister indenfor

Fortem er Danmarks førende rådgiver inden for tilbud på offentlige udbud og licitationer fra C25-virksomheder…

UDBUDS- RÅDGIVNING

Vi bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud og indkøb 

Vi har talrige kurser og uddannelse  i udbud og tilbud, og vi udvikler virksomhedsforløb og uddannelse af nye medarbejdere

Vi har markedets førende digitale løsning til udbudsovervågning, konkurrentanalyse og analyse af udbudsmarkedet