Serviceattest ved udbud

For at deltage i visse udbud skal tilbudsgiver medsende en serviceattest, hvor denne fremgår som dokumentation for at tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser overfor det offentlige med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger.

Ved en serviceattest skriver tilbudsgiver desuden under på, at denne ikke er dømt for strafbare forhold og ligeledes ikke er under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller andet lignende. Serviceattesten indeholder relevante oplysninger fra ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten og Politiet (Kriminalregistret).

Har du spørgsmål relateret til serviceattest? 

Vores specialister bygger bro mellem virksomheder og offentlige myndigheder gennem udbud og samarbejde

Er en serviceattest et krav?

Serviceattesten fra Erhvervsstyrelsen er et tilbud. Det betyder at tilbudsgiver selv kan vælge at indhente den krævede dokumentation fra Politiet, SKAT, ATP og Skifteretten. Ordregiver kan altså ikke stille krav om, at alle tilbudsgivere skal vedlægge en serviceattest med tilbuddet, men denne har dog ret til at kræve en tro- og loveerklæring på at udelukkelsesgrundene i udbudsloven overholdes (§137).

 

Hvad koster en serviceattest?

Nedenstående er priser for serviceattester angivet pr. 1 janaur 2022:

  • En serviceattest koster kr. 750,00 pr. anmodning (10 stk. på 1 sprog med maks 2 interessenter/komplementarer.
  • Pr. yderligere 10 stk. kr. 200,00
  • Pr. yderligere sprog (10 stk. pr. sprog) kr. 200,00
  • Pr. yderligere interessent/komplementar kr. 200,00


Hvor anmoder man om en serviceattest?

Serviceattesten kan anmodes hos Erhvervsstyrelsen.
Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte Jimmy Holst Rydahl på +45 3029 4300, jimmy.rydahl@fortem.dk eller læse mere om vores udbudsrådgivning.

Vil du høre mere om serviceattest?

Vi er specialister indenfor

Fortem er Danmarks førende rådgiver inden for tilbud på offentlige udbud og licitationer fra C25-virksomheder…

UDBUDS- RÅDGIVNING

Vi bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud og indkøb 

Vi har talrige kurser og uddannelse  i udbud og tilbud, og vi udvikler virksomhedsforløb og uddannelse af nye medarbejdere

Vi har markedets førende digitale løsning til udbudsovervågning, konkurrentanalyse og analyse af udbudsmarkedet