Vi er specialister i
udbud og indkøb

Tilbud og udbud

FORTEM er Danmarks førende rådgiver inden for tilbud på offentlige udbud og licitationer fra C25-virksomheder.

Vi varetager tilbudsudvikling, tilbudsskrivning og kvalitetssikring, der sikrer, at det overholder de konditionsmæssige krav og scorer højt i evalueringen.

Vores tilgang sikrer, at virksomhedens løsning fremstår tydelig og attraktiv for modtageren…

Udbudsrådgivning

Vi bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud og indgå samarbejder. 

Vi tager ansvaret for planlægning og udførelse af udbuddet, udarbejdelse af materialet, evaluering og kontraktindgåelse. 

Vores tilgang tager udgangspunkt i behovet og markedet, og vi sikrer at udbuddene er attraktive at byde på og danner et solidt grundlag for…

Kontraktopstart

Vi varetager projektledelse i forbindelse med udbud, tilbud og kontraktopstarter. Vi tager ansvar for projektet fra udarbejdelse af tilbud til forhandling, kontrakt og den succesfulde implementering. Vi har konsulenter med PRINCE2-uddannelse, der sikrer en grundig proces- og projektledelse.

Vi har specialister i projektstyringsværktøjer der bistår med udvikling af projektplaner, daglig styring og rapportering…

Metodebeskrivelser

Vi udvikler metodebeskrivelser til virksomheder og myndigheder inden for eksempelvis bæredygtighed, CSR, kvalitetsledelse og processer (Standard Operating Procedures) for en struktureret udførelse af kontrakter.

Vores metodebeskrivelser er praktiske værktøjer, der giver styring og fremdrift. Vores bæredygtighedsplan viser indsatser, effekter og virksomhedens forbedringer år for år. Det styrker virksomheden og medarbejderne…