Vi er eksperter
indenfor disse 4 områder.

Tilbudsrådgivning

FORTEM bistår virksomheder med prækvalifikationer og tilbud på offentlige udbud. Vi sikrer at materialet overholder de konditionsmæssige krav og at virksomhedens løsning fremstår tydelig og attraktiv for den offentlige myndighed. 

FORTEM er landets førende specialist i tilbud på offentlige udbud og licitationer. Vi varetager tilbudsskrivning, kvalitetssikring og projektledelse for virksomheder, der byder på offentlige udbud.

Udbudsrådgivning

Vi bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud og indgå samarbejder. Vi tager ansvaret for planlægning og udførelse af udbuddet, udarbejdelse af materialet, evaluering og kontraktindgåelse. 

Vores tilgang tager udgangspunkt i behovet og markedet, og vi sikrer at udbuddene er attraktive at byde på og danner et solidt grundlag for samarbejdet med leverandøren.

Bid Manager

Vi indgår som midlertidig Bid Manager eller bistår med rekruttering af markedets førende Bid Managers og tilbudschefer. Vi er der, når behovet opstår eksempelvis ved akutte opsigelser, eller når der er særligt pres på tilbudsafdelingen. 

Vi leverer Bid Managers med indgående kendskab til offentlige udbud. Med dyb indsigt i tilbudsmodeller og udbudserfaring, sikrer vi som de friske øjne på jeres tilbud, at materialet er konditionsmæssigt og scorer højt i evalueringer.

Udbudsovervågning

Vi tilbyder udbudsovervågning, der sikrer at virksomheden får overblik over aktuelle udbud. Vi har et samarbejde med udbudsanalysevirksomheden Comdia, der sikrer at I som virksomhed opnår en markedsledende og effektiv udbudsovervågning. 

Jeres virksomhed får opdateringer, når der er aktuelle udbud, og I kan til hver en tid tilpasse jeres udbudsområder gennem Comdia eller udvide med flere søgeprofiler.