Vi er specialister i udbud og indkøb

SKI udbud

SKI – Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, er den største indkøbsorganisation i den offentlige sektor, og har til formål at optimere og professionalisere det offentlige indkøb af varer, tjenester og IT samt hjælpe stat, kommuner og regioner med at skabe mere helhed, øget kvalitet, større konkurrence og afløfte udbudspligten. 

Her på siden kan du læse mere om, hvad SKI er og hvordan FORTEM hjælper i processen. 

Udbudsformer

I udbudsloven listes der syv forskellige udbudsprocedurer som ordregiver kan anvende ved indkøb gennem udbud. Udbudsformen er den procedure, der følges i forbindelse med et udbud.

Ved valg af udbudsform skal ordregiver sikrer den bedste konkurrence i det givne marked og minimerer transaktionsomkostningerne for både tilbudsgiver og ordregiver. 

Her på siden kan du læse mere om de forskellige udbudsformer. 

Serviceattest

For at deltage i visse udbud skal tilbudsgiver medsende en serviceattest, hvor denne fremgår som dokumentation for at tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser overfor det offentlige med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Ved en serviceattest skriver tilbudsgiver desuden under på, at denne ikke er dømt for strafbare forhold og ligeledes ikke er under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller andet lignende.

Her på siden kan du læse mere om serviceattest. 

Offentlig indkøb

Det offentlige køber hvert år ind for næsten 300 mia. kr. Det er således for mange private virksomheder et stort og attraktivt marked til salg af produkter og ydelser, hvorfor det kan det være gunstigt for disse at få indsigt i de mange offentlige opgaver. På udbud.dk er de danske offentlige udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Samtidigt gør udbud.dk det lettere for ordregiverne at håndtere indkøbsprocessen.

Her på siden kan du læse mere om offentlig indkøb og de dertilhørende processer.