Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan FORTEM (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
FORTEM
Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg
CVR nr. 36 93 28 64

2. Beskrivelse af behandlingen
Formål
Levering af ydelser: Levering af vores produkter og tjenester. Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter/tjenester du har købt/tilmeldt dig. Endvidere anvendes de til support i forbindelse med dine køb.

Kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Købs-og betalingshistorik


Der behandles ingen personfølsomme oplysninger.

Kilder:
Vi indsamler udelukkende oplysninger direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Nødvendig for forfølgelsen af FORTEMs legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.
 • Hvis vi har et udtrykkeligt samtykke.

 

Modtagere:
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:
Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester
 • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

 

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt herunder:

 • I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

3. Konsekvenser ved behandlingen
Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil vi analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og øvrig kommunikation så relevant som muligt for dig.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS
Vi overfører ingen personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

5. Pligtmæssig information
Følgende oplysninger er obligatoriske:
Navn, e-mail-adresse og betalingsinformation – såfremt du ønsker et produkt/en ydelse.

6. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: kontakt@fortem.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.fortem.dk

Sidst opdateret: [01.03.2019]