Udbud med forhandling

Udbud med forhandling er en udbudsprocess med prækvalifikation, der giver den offentlige indkøber ret til at forhandle med de deltagende tilbudsgivere. Denne udbudsform gør sig i særlig grad gældende hvis indkøber har nogle specifikke behov, der ikke kan dækkes af standardvarer eller standardydelser.

Her på siden kan du læse mere om udbud med forhandling. Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere. 

Hvornår anvendes udbud med forhandling? 

Udbudsformen kan frit anvendes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Forsvarsdirektivet, mens det efter Udbudsloven kan anvendes ved følgende fire tilfælde:

  1. Når ordregivers behov ikke kan imødekommes uden justering af allerede tilgængelige løsninger
  2. Når udbuddet omfatter design eller innovative løsninger
  3. Når kontrakten på grund af særlige omstændigheder, herunder art, kompleksitet eller ved retlige og økonomiske forhold eller risici heraf ikke kan tildeles uden en forudgående forhandling.
  4. Når ordregiveren ikke har mulighed for at fastlægge de tekniske specifikationer på en sufficient eller præcis måde.
 

Hvad må der forhandles om? 

Forhandlingerne skal ses ud fra et udbudsretligt perspektiv, og må således ikke sammenlignes med et traditionelt forhandlingsforløb mellem to aktører. De udbudsretlige forhandlinger har blandt andet til formål at sikre god dialog mellem ordregiver og tilbudsgiverne, og på sådan vis være med til at minimere uhensigtsmæssigheder og uklarheder i udbudsmaterialet. Ordregiver kan med fordel benytte forhandlingerne til at afgive feedback på tilbudsgivernes materiale – herunder på pris/økonomi og kvalitet.

Udbudsloven indeholder faste afgrænsninger af forhandlingernes udforming. Der må derfor ikke forhandles om (I) det endelige tilbud, eller (II) grundlæggende elementer, herunder mindstekrav og kriterier for tildeling. Hvis ordregiver ønsker at ændre grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, skal ud­buddet annulleres og kontrakten sendes i genudbud. 

Forbuddet mod at forhandle om grundlæggende elementer er dog ikke til hinder for, at mindstekrav kan drøftes på forhandlingsmøderne – ikke desto mindre må ordregiver ikke ændre på mindstekravene. Ligeledes forekommer der ikke hindringer for, at ordregiver kan indlede til forhandlinger med en tilbudsgiver – hvis denne har taget forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Imedens må forhandlinger ikke føre til ændringer af grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, såvel som at tilbudsgiveren skal have frafaldet alle forbehold i forholdet til grundlæggende elementer ved det endelige tilbud. 

Hvordan foregår forhandlingsprocessen?

I tilbudsfasen afgives der først et indledende tilbud, hvor der efterfølgende kan igangsættes én eller flere forhandlingsrunder med de interesserede tilbudsgivere. Udbud med dialog giver, til forskel fra et offentligt eller begrænset udbud, de deltagende mulighed for dialog under selve udbudsprocessen. Således gives tilbudsgiverne en chance for at forbedre deres egne tilbud, så disse ved aflevering i langt højere grad opfylder ordregivers ønsker og behov.

Ligeledes kan ordregiver under forhandlingsrunderne give de deltagende tilbudsgivere feedback på tilbudene, hvilket resulterer i øget konkurrence blandt de prækvalificerede aktører. Udbud med forhandling giver altså ikke blot tilbudsgiverne mulighed for at optimere sine indledende tilbud, men også mulighed for at opnå afklaring og forståelse af eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet.

Prækvalifikation 

Som det også gør sig gældende ved begrænset udbud, skal der ved udbud med forhandling foretages en prækvalifikation. Når prækvalifikationsrunden er overstået, kan ordregiver direkte tage kontakt til én eller flere af de prækvalificerede tilbudsgivere, hvor disse sammen kan forhandle sig frem til kontraktens vilkår og indhold vedrørende de tekniske og økonomiske forhold.

Ønsker du at høre mere om udbud med forhandling, er du velkommen til at kontakte Alexander Sørensen Pazyj på tel: +45 4240 7204asp@fortem.dk.

Vil du høre mere om udbud med forhandling?

Vi er specialister indenfor

Fortem er Danmarks førende rådgiver inden for tilbud på offentlige udbud og licitationer fra C25-virksomheder…

UDBUDS- RÅDGIVNING

Vi bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at gennemføre succesfulde udbud og indkøb 

Vi har talrige kurser og uddannelse  i udbud og tilbud, og vi udvikler virksomhedsforløb og uddannelse af nye medarbejdere

Vi har markedets førende digitale løsning til udbudsovervågning, konkurrentanalyse og analyse af udbudsmarkedet