Tærskelværdier

Tærskelværdier er betydelige for virksomheder som leverer til det offentlige. De består nemlig af de beløbsgrænser, der fastsætter rammerne for, hvilke regler en offentlig kontrakt omfattes af. Beløbet beregnes af hele kontraktsummen eller varekøbets værdi.  

Hvert andet år regulerer Europa-Kommissionen tærskelværdierne i medlemslandendes valuta, som fastsættes på baggrund af de to foregående års kursudvikling. De nye forordningerne træder i kraft den 1. januar 2022, og gælder for år 2022-2023.  

Gældende tærkselværdier. 

Når offentlige myndigheder skal foretage et indkøb, må det vurderes om kontrakten overstiger de gældende tærskelværdier. Såfremt den samlede kontraktsum for en opgave er højere end tærskelværdien, skal opgaven sendes i udbud – og dermed bekendtgøres offentligt. Hvis den samlede kontraktsum for en opgave er lavere end tærskelværdien, skal den som udgangspunkt ikke sendes i udbud.

Hvad er udbud Udbuds-ABC udbudsbegreber artikel begrænset udbud udbud med forhandling
Ordregivers direktiv.

Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på at der eksisterer forskellige tærskelværdier, hvor disse er afhængige af den offentlige ordregivers direktiv. Derfor vil man som tilbudsgiver kunne opleve at visse opgaver, herunder bestemt af deres størrelse, for nogen ordregivere vil blive annonceret, mens det ikke gør sig gældende for andre.

De forskellige tærskelværdier omfatter blandt andet udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Beregning af kontrakt.

Før en kontrakt sendes i udbud, må ordregiver vurdere værdien af den samlede kontraktsum. Denne værdi er altså baseret på ordregivers skøn over hvad kontraktværdien forlyder på det givne tidspunkt hvor udbudsbekendtgørelsen udstedes. Hvis kontrakten senere viser sig at være dyrere end først antaget, og altså større end tærskelværdien, vil kontrakten fortsat ikke være udbudspligtig. Dette gør sig dog kun gældende, hvis det sagligt vurderes, at kontraktværdien ikke oversteg tærskelværdien ved selve kontraktindgåelsen.

Værdien af kontrakten fastsættes efter de anslåede samlede omkostninger ved produktet / ydelsen. Ligeledes er beregningen fastsat til 48 måneder, med undtagelse af hvis aftalen er gældende for en kortere periode. Ved tilfælde af at perioden er kortere, beregnes omkostninger ud for den periode som aftalen forventes at skulle gælde. Alle former for optioner og forlængelser af kontrakten, medregnes i kontraktværdien.

Bekendtgørelser af udbud. 

Når det offentlige fortager indkøb for mere end de gældende tærskelværdier, annonceres dette via offentlige bekendtgørelser. Disse er som følger: 

Forhåndsmeddelelse
En bekendtgørelse der anvendes af den offentlige ordregiver til at informere markedet om et kommende udbud.
Udbudsbekendtgørelse
Igangsætter af selve udbudsprocessen. Indeholder generelle oplysninger af opgaven. Herunder udbudsformen, egnethedskrav, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, tidsfrister m.v.
Udbudsplaner
Angiver hvilke udbud, ordregiver planlægger at gennemføre indenfor en nærmere afgrænset periode.
Annullering
Ordregiver har ret til at annullere et udbud helt frem til kontraktindgåelse, og er på sådan vis ikke forpligtet til at indgå samarbejde og kontrakt. Annulleringen skal overholde det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og således være sagligt begrundet.
Tidligere
Næste

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte direktør Jimmy Holst Rydahl på jimmy.rydahl@fortem.dk eller +45 6040 7848

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook