Udbud af offentlige rammeaftaler – 3 gode råd

En stor del af det offentlige forbrug sendes i udbud som rammeaftaler. Der er ofte tale om udbud med mange potentielle leverandører og høj konkurrence. Det er derfor vigtigt, at virksomheden gennemtænker tilbudsstrategien og leverer et knivskarpt tilbud. FORTEM giver 3 gode råd til virksomheder, der vil vinde udbud af offentlige rammeaftaler.  

Prioritér udbuddet
Selvom man ser at udbuddet offentliggøres, kommer man først i gang med tilbudsarbejdet kort tid inden afleveringsfristen. Det kan gøre, at der ikke er en klar tilbudsstrategi, man får ikke stillet afklarende eller strategiske spørgsmål til ordregiveren, og afgørende valg om kvalitet og prisniveau bliver truffet for hastigt. Resultatet bliver, at man ikke har et klart overblik over hvad der er godt i tilbuddet, og hvor man ligger i konkurrencefeltet.

Virksomheder der prioriterer udbuddet har størst succes. Derfor anbefaler vi, at man udarbejder en tilbudsstrategi og allokerer tilstrækkelig tid og ressourcer til tilbudsprocessen.

Fokusér på ordregiveren
Et skriftligt tilbud bliver ofte selvfokuseret. Særligt hvis man er vant til en salgsproces, der giver mulighed for dialog og mundtlige afklaringer med kunden. Tilbuddet skrives derfor indforstået og ud fra virksomhedens eget verdensbillede. Man glemmer, at ordregiveren ikke har de samme forudsætninger og forståelsesramme. I et rammeaftaleudbud er det altid det skriftlige, der tæller.

Vi anbefaler, at man sætter sig i ordregiverens sted og ser på sit tilbudsmateriale med friske øjne. Tilbuddet skal være forståeligt for både tekniske fagpersoner og udbudsfaglige evaluatorer. Det skal adressere ordregiverens centrale temaer og være værdiskabende.

Forstå evalueringsmodellen
Det er vigtigt at være konditionsmæssig, men det er ligeså vigtigt, at man scorer højt i evalueringen. I offentlige udbud kommer man nemt til at fokusere på at aflevere de korrekte dokumenter, men mister fornemmelsen for indholdets kvalitet.

Sæt dig derfor godt ind i udbudsmaterialet, forstå evalueringsmodellen og lad det være udgangspunktet for tilbuddet. I FORTEM starter vi alle projekter med en systematisk og strategisk gennemgang af evalueringsmodellen og kriterierne for valg af leverandør. Inden afleveringen præevaluerer vi tilbuddet ud fra en anerkendt international model for kvalitetssikring. Det betyder, at virksomheden får en klar fornemmelse for hvor man scorer højt, og hvor man skal gøre en ekstra indsats inden afleveringsfristen.

Ønsker du at vide mere om hvordan FORTEM bistår virksomheder med at få succes på offentlige rammeaftaler? Kontakt Director Jimmy Holst Rydahl, tlf. +45 6040 7848 eller mail jimmy.rydahl@fortem.dk

Udbud af offentlige rammeaftaler – 3 gode råd
LinkedIn
Facebook