Støtteerklæring – hvad er det, og hvordan benytter jeg det?

I flere tilfælde har små og mellemstore virksomheder svært ved at leve op til mindstekravene i forbindelse med offentlige udbud. Dette er dog ikke nødvendigvis en hindring for ikke at kunne byde på offentlige udbud. Ved at indhente en eller flere støtteerklæringer fra andre virksomheder eller samarbejdspartnere kan du leve op til mindstekravene for udbuddet, da din virksomheds og den støttende virksomheds økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen bliver lagt sammen.

En støtteerklæring er en erklæring fra en anden part om viljen til at yde økonomisk og finansiel eller teknisk og faglig støtte til din virksomhed. Der er tale om en godtgørelse over for ordregiver om, at du tilsammen med anden virksomhed eller samarbejdspartner lever op til mindstekravene og derved råder over den økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen, som er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten. Hvis nødvendigt, kan ordregiver kræve, at der skal være en solidarisk hæftelse, hvis du gør brug af støtteerklæringer.

Støtteerklæringen godtgør, at den pågældende støttende virksomhed er forpligtet over for dig, og at du har ret til at råde over den formåen som virksomheden stiller til rådighed til det pågældende udbud. En støtteerklæring er således en juridisk forpligtigelse som medfører, at den enhed, som du baserer dig på, stiller sin økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen til rådighed for kontraktens opfyldelse. For at en støtteerklæring gør sig gældende er det dog nødvendigt, at den støttende virksomhed ligeledes overholder relevante egnethedskrav og yderligere, ikke må være ramt af udelukkelsesgrunde i forhold til den udbudte kontrakt.

Er du i tvivl om hvordan du indhenter støtteerklæring eller hvad det betyder for dig at være en støttende enhed?

Så kontakt FORTEM og hør nærmere.

Hvilke verdensmål er relevante i offentlige udbud?
LinkedIn
Facebook