Ny udbudslov – hvad betyder det for dig?

I denne uge behandler Folketinget forslaget til ny udbudslov fremsat af Erhvervs- og Vækstministeriet. Den nye udbudslov skal sikre, at udbudsprocessen bliver mere effektiv, og at ordregivere får det rigtige produkt i rette kvalitet og pris.

For at opnå dette, indeholder udbudsloven kortere frister for gennemførelse af prækvalifikationsrunder og udbud, der åbnes endnu mere op for dialog mellem ordregivere og markedet i udbudsprocessen og så gives der bedre mulighed for at opdele kontrakter i delkontrakter, hvilket tilgodeser mindre virksomheder.

Leverandører kan forvente flere og bedre udbud, men også mere konkurrence om dem og kortere tidsfrister. Det stiller krav til en effektiv tilbudsproces og tilbuddets kvalitet.

Ønsker du at høre mere om den nye udbudslov, og hvordan FORTEM kan hjælpe jer til en strømlinet succesfuld tilbudsproces, så kontakt os for et møde.

Ny udbudslov - hvad betyder det for dig?
LinkedIn
Facebook