Case: Terranor genvinder kontrakt med Vejle Kommune

Terranor A/S fortsætter de positive takter om at forblive en af landets førende leverandører indenfor vejservice.

Dette blev senest cementeret, da Terranor i december 2021 genvandt kontrakten om Levering af Gadefejning til Vejle Kommune. Kontrakten har en løbetid på 4 år, med kontraktstart den 1. januar 2022 og udløb den 31. december 2025, herunder med mulighed for forlængelse.

Beskrivelserne i tilbuddets kvalitative del omhandlede følgende:

  1. Kvalifikationer af ledelsen og nøglepersoner
  2. Driftssikkerhed
  3. Miljøhensyn

Terranor er en af Danmarks førende leverandører indenfor vedligehold af det danske vejnet, og har med sin bilpark på over 50 fejebiler, ubestridt den største fejeafdeling i Danmark. Med sit moderne materiel og dygtige fagfolk, er Terranor i stand til at levere den rigtige kvalitet til rette tid og rigtige pris. Terranor har mange års erfaring fra opgaver på privatveje, kommune- stats- og de tidligere amtsveje. Servicen er landsdækkende.

FORTEM var med på rejsen, og var ansvarlig for tilbudsledelsen i tilbuddet.

FORTEM varetog tilbudsledelsen i udformningen af de kvalitative parametre, og fik i samarbejde med nøglemedarbejdere hos Terranor, beskrevet en solid og bæredygtig løsning til levering af ydelserne til Vejle Kommune.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte konsulent Jimmy Holst Rydahl på tlf  +45 6040 7848,  eller på mail jimmy.rydahl@fortem.dk 

Flere Cases