Århus Letbane – Udbud

Århus Letbane - Udbud

Fredag d. 18. september er frist for ansøgning til prækvalifikation på to elopgaver for Århus Letbane. De to opgaver er: Udførelse af DC immunisering af relæ- og relægruppeoverkørsler over for letbanes kørestrøm på 750 V DC, som indføres på hele letbanen inklusiv Grenaabanen og Odderbanen. Estimeret værdi på 15-20 mio. kr. Udførelse af sikringstekniske arbejder […]