Århus Letbane – Udbud

Fredag d. 18. september er frist for ansøgning til prækvalifikation på to elopgaver for Århus Letbane.

De to opgaver er:

  • Udførelse af DC immunisering af relæ- og relægruppeoverkørsler over for letbanes kørestrøm på 750 V DC, som indføres på hele letbanen inklusiv Grenaabanen og Odderbanen. Estimeret værdi på 15-20 mio. kr.
  • Udførelse af sikringstekniske arbejder i overkørselsanlæg (relæ- og relægruppeanlæg samt BUES-anlæg (kun nedlægning/ombygning i ydre komponenter af BUES)). Der skal nedlægges 4-5 overkørsler, ombygges 2-3 overkørsler og etableres 1 ny overkørsel. Estimeret værdi på 8 mio. kr.

Ønsker din virksomhed at blive prækvalificeret til opgaven? FORTEM kan hjælpe med ansøgning og final review/evaluering.

Kontakt os for mere information.

Læs mere om Århus Letbane og udbuddene på www.letbanen.dk.

Del på facebook
Del på Facebook