Case: NCC hjælper passagererne sikkert frem på stationerne

NCC Road Services vandt DSBs udbud omkring opsætning af skilte på togstationerne, som skal hjælpe passagererne trygt og sikkert frem til perroner og togbusser. Opgaven var kritisk for DSB og kræver hurtig handling, når der er behov for at guide de togrejsende fra A til B.

I mange år har FORTEM været ansvarlige for at udarbejde tilbud for NCC til en del kommunale aftaler, herunder drift og vedligehold af grønne arealer, renhold og fjernelse af graffiti, ukrudtsbekæmpelse for både Banedanmark og Vejdirektoratet. Eftersom kontrakten med DSB var strategisk vigtig for NCC, valgte de derfor endnu en gang at benytte FORTEM som tilbudsansvarlig for projektet.

Hver dag rejser over en halv million danskere med tog. Med den daglige massive passagerstrøm er det essentielt at foretage sporarbejder og vedligehold af stationer for at sikre opretholdelse af sikkerheden og kvaliteten for de togrejsende. Sporarbejdet medfører ændringer i danskernes rejserutiner og selvom disse tiltag iværksættes for at forbedre fremtidens togtrafik, anses sporarbejde og vedligehold sjældent som noget belejligt for de rejsende. Derfor er det DSB’s fornemmeste opgave, at sørge for at sporarbejdet medfører så få gener som overhovedet muligt.

I 2020 udbød DSB derfor opgaven vedrørende Wayfinding i forbindelse med planlagte sporarbejder, hvor der skulle indsættes togbusser. Wayfinding omfatter måder hvorpå mennesker orienterer sig i det offentlig rum og finder vej fra A til B.

DSB havde brug for skiltning til at sikre, at de rejsende kan finde togbusholdepladser og adgangsveje til stationen. Opgaven omfattede derfor opsætning af skiltning og pile.

NCC Road Services vandt udbuddet og blev tildelt kontrakten, som løber over 3 år. NCC er blandt de førende entreprenørvirksomheder i Danmark inden for serviceopgaver på vej- og jernbaneområdet. De står bag grundige analyser af stationerne og de rejsendes rutiner. Dermed kunne NCC tilbyde DSB en løsning med gode forudsætninger for korrekt placering af skiltene, så de er simple at aflæse, optimerer bevægelsesflowet, undgår flaskehalse af menneskemængden, og generelt gør rejsen hurtigere og ubesværet for de togrejsende.

Ønsker du at høre mere om, hvordan FORTEM kan bistå jer med lignende udbud, kan du ringe eller skrive til Astrid Brinkløv Thomsen på +45 3029 8245 og astrid.thomsen@fortem.dk