Case: KomPublic vinder byggesagsbehandling i Københavns Kommune

Mange kommuner har i de senere år oplevet et stigende pres på byggesagsbehandling og svartiderne, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de mest almindelige byggekategorier (enfamiliehuse og etagebyggeri ved erhverv og bolig), i København alene kan være på 5-6 måneder.

Grundet den lange ventetid, vælger flere og flere at outsource den del som ikke er myndighedsudøvelse, til virksomheder der er specialister på området. Det er en særlig ydelse, der kræver et tæt samarbejde og tillid mellem kommunerne og leverandørerne.

Københavns Kommune valgte i 2021 at gennemføre et udbud af byggesagsbehandling. Opgaverne omfatter screening af byggeansøgninger og hvorvidt de er indsendt med korrekt dokumentation – og om der mangler oplysninger, beregninger eller eksempelvis brandgodkendelser. Screeningerne sker ud fra de retslige principper og standarder i Bygningsreglementet BR18, der blandt andet omfatter konstruktion, ventilation, afløb, brand m.m. Der er derfor behov for særligt specialiserede kompetencer og indgående kendskab til området.

Med en høj evalueringsscore på pris og kvalitet blev KomPublic tildelt opgaven!

FORTEM varetog tilbudsledelsen (bid management), herunder udarbejdelse af procedurer og tilgange samt spørgsmål og svar for KomPublic. Dette sikrede, at KomPublic leverede et konditionsmæssigt tilbud, der scorede højt i evalueringen, idet det nøje beskrev hvordan KomPublic løser opgaverne inden for kommunens behov. Således danner tilbuddet et solidt grundlag for det succesfulde samarbejde mellem Københavns Kommune og KomPublic, så der er fokus på at have en effektiv håndtering af byggesagsansøgninger til gavn for borgerne. Kontrakten løber i årene 2022-2025 med mulighed på forlængelse i yderligere 12 måneder.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte direktør Jimmy Holst Rydahl  på tlf  +45 6040 7848 eller på mail jimmy.rydahl@fortem.dk

Flere Cases