Case: Holstebro Turistbusser vinder grønne delaftaler hos Midttrafik

I begyndelsen af 2022 udbød trafikselskabet Midttrafik dets 63. udbud omhandlende driften af regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro, bybus og lokale ruter i Struer Kommune samt bybus i Grenaa og Norddjurs Kommune. Opgaven blev udbudt i tre delaftaler, hvor Holstebro Turistbusser valgte at byde på to af disse

Med en høj score på pris og kvalitet, blev Holstebro Turistbusser tildelt de to delaftaler, og skal i fremtiden bistå Midttrafik med driften af regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro og Bybus samt lokale ruter i Struer Kommune. Kontrakten har driftstart ultimo juni 2023 og løber minimum over en 10-årig kontraktperiode, hvor dets formål blandt andet er at levere en grøn omstilling ved etablering af en fælles hub for elbiler, elbusser, eltog og elcykler samt at implementere brugen af elbusser blandt regionens busselskaber.

Stærk leverandør med mange års erfaring

Til levering af drift får Midttrafik en solid og lokalkyndig partner med base i Ringkøbing og Holstebro. Derudover er Holstebro Turistbusser, med sin vognpark på over 40 busser i varierende størrelser samt kvalificerede chaufførstab på over 50 personer, ubestridt et af regionens største og mest erfarne busseselskaber. 

Et konditionsmæssigt tilbud med høj evalueringsscore på pris og kvalitet

FORTEM varetog tilbudsledelsen i udformningen af de kvalitative parametre, og fik i samarbejde med Holstebro Turistbusser, beskrevet en solid og bæredygtig løsning til levering af ydelserne til Midttrafik.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte Jeppe Handberg på tlf: +45 3029 4200 eller mail: jeppe.handberg@fortem.dk

Flere Cases

Foto: Midttrafik