Case: Digital Hub Denmark

Digital Hub Denmark er med til at sætte Danmarks digitale og teknologiske landvindinger på verdenskortet. 

I en stigende digitalisering er organisationen med til at tiltrække vigtige investeringer og digitale talenter til danske virksomheder. Det sikrer jobskabelse og vækst i Danmark og øget eksport til det globale marked. 

Som et led i det, vedtog Digital Hub Denmarks bestyrelse, at etablere et fysisk besøgscenter, der kan understøtte Digital Hub Denmarks essentielle indsats for nogle af Danmarks mest innovative virksomheder.

Digital Hub Denmark blev søsat som et offentlig-privat partnerskab mellem den danske regering, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark. 

Det er gennem de sidste år lykkes at skabe en agil og handlekraftig organisation i Digital Hub Denmark, der opnår international opmærksomhed om danske digitale løsninger. Organisationen har succes, fordi den formår at agere hurtigt og effektivt og skabe konkrete resultater med kort tid.

På den baggrund besluttede hovedejerne, Erhvervsstyrelsen og erhvervsorganisationerne, at udvide Digital Hub Denmark med etableringen af et fysisk besøgscenter. Besøgscenteret skal afholde events for danske og internationale delegationer om de digitale løsninger og Danmarks digitale fortælling på tværs af offentlige og erhvervsmæssige løsninger med globalt potentiale, som MitID og de kommunale AI-løsninger.   

“Denmark is a rising star on the international tech stage, punching above our weight. Our goal is to make Denmark an even better digital playground.”

Digital Hub Denmark  
Case: Digital Hub Denmark
Case: Digital Hub Denmark

FORTEM fik opdraget med at gennemføre licitationen af besøgscenterets design og indretning. Det var vigtigt, at udbuddet sikrede en kvalitetsløsning i tråd med de høje standarder som ejerkredsen repræsenterer. Herudover var tidsplanen kritisk, da besøgscenteret skulle stå klar til store internationale arrangementer som World Pride , UEFA Euro og Tour de France.  

 

FORTEM varetog den udbudsmæssige projektledelse fra markedsdialog til forhandling og kontrakt. Det omfattede udarbejdelse af kravspecifikation, udbudsmateriale og kontrakt med bilag. FORTEM sikrede, at udbuddet blev gennemført i henhold til reglerne for udbud og at der blev skabt et godt udbuds- og kontraktmæssigt fundament for et samarbejde fremfor leverandørforhold mellem Digital Hub Denmark og leverandøren.