Case: Coor vinder stor kontrakt hos Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen har i november 2021 tildelt kontrakten på bølge 2 af Statens Facility Management til serviceleverandøren Coor Service Management

Coor skal fra maj 2022 levere følgende syv ydelser; kantine, rengøringintern serviceindvendigt vedligeholdvedligehold af udendørsarealervagt og sikkerhed samt affaldshåndtering til i alt 55 statslige institutioner – herunder 18 ministerier i hovedstadsområdet. 

Kontrakten kommer til at løbe i syv år, og har en samlet værdi af lige over to milliarder danske kroner. Serviceaftalen er en del af bølge 2, og er nummer to af i alt tre implementeringsbølger, der tilsammen udgør Statens Facility Management. Bølge 3 forventes at blive sat i drift fra år 2024.

I valget af Coor som leverandør, blev der lagt særlig vægt på høj kvalitet og innovative tiltag i tilbuddet. Ligeledes blev Coor samlet set vurderet som værende bedst på opgavens serviceydelser, og især scorede serviceleverandøren højt på delkriterierne ”grøn omstilling”, tilfredshedsmålinger” og ”kvalitetskontrol”.

Coor (3)

FORTEM var med på rejsen, og bistod med kvalitetssikring af alt materiale samt udarbejdelse af løsningsdesign og beskrivelse af nogle af tilbuddets serviceydelser. Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte direktør Jimmy Holst Rydahl på tlf +45 6040 7848 eller mail jimmy.rydahl@fortem.dk 

Flere Cases