CASE: Epinion

Epinion vinder kontrakten på Danmarks største interviewundersøgelse fra Danmarks Statistik

Epinion skal varetage Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) for Danmarks Statistik, der er Danmarks største og mest omfattende interviewundersøgelse. Kontraktperioden løber frem til 2026.

Det var vigtigt for Epinion at vinde udbuddet, da de siden  2007 har varetaget opgaven. Derfor valgte Epinion, at anvende FORTEM som rådgiver i tilbudsprocessen.

Arbejdskraftundersøgelsen, der siden 1994 har fungeret som kontinuerlig undersøgelse i Danmark, har til formål, at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Herunder belyser den også, hvor stor en andel der er beskæftigede, arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken (studerende eller personer på efterløn). Arbejdskraftundersøgelsen gennemføres hvert kvartal blandt hele 15.600 personer i alderen 15-66 år. Den indgår også i den fælleseuropæiske undersøgelse under Eurostats Labour Force Survey, hvor de indsamlede data også forekommer  i Eurostats og OECD’s ledighedstal samt andre europæiske opgørelser.

Case: Epinion

FORTEM varetog kvalitetssikring af hele tilbuddet og udarbejdelsen af tidsplanen for den nye kontrakt for Epinion. I projektet anvendte vi FORTEMs Bid Management Framework til at sikre compliance og kvalitet. Tilbuddet fra Epinion opnåede den bedste score på kvalitet. Epinion fik stor ros for at en god løsning og for at reflektere dyb forståelse for Danmarks Statistiks behov og udvikling af Arbejdskraftundersøgelsen i fremtiden. Klik her for at læse mere om AKU!

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *