Case: Konsortium vinder Facility Management-aftale med Cphbusiness

Jespers Torvekøkken og ProfilService vinder sammen kontrakt på Facility Management-aftale med cphbusiness!

Cphbusiness valgte at gennemføre udbud af rengøring, vinduespolering og kantinedrift som én samlet kontrakt for at opnå en effektiv kontrakt- og samarbejdsstyring. Der var stort fokus på kvalitetssikring og bæredygtighed i udbuddet. Dette indgik i evalueringen af tilbuddene som grundlag for kontrakten. Det var også væsentligt, at leverandørerne forstår hvordan uddannelsessteder fungerer og har den fleksibilitet, som en hverdag med mange studerende kræver.

 

Jespers Torvekøkken og ProfilService valgte at gå i konsortium for at skabe en fælles tilgang og organisering til aftalen med Cphbusiness. Formålet er at arbejde tæt sammen om at opnå en højere kvalitet og synergi i opgaveløsningen for Cphbusiness – som et tydeligt symbol på den fælles løsning og det fælles fokus på Cphbusiness, etablerede virksomhederne konsortiet Cphfm.

cphbusiness lokationer og slogan

FORTEM varetog tilbudsledelsen fra start til slut og udviklede tilbudsmaterialet, så det skabte et solidt fundament for den videre leverance og samarbejdet mellem virksomhederne og Cphbusiness. Processen sikrede, at der både blev arbejdet med at udvikle kvalitet inden for de specifikke ydelsesområder – rengøring, vinduespolering og kantinedrift – samtidig med at virksomhederne og FORTEM udviklede tværgående samarbejdsflader, hvor virksomhederne opnår synergi og merværdi til gavn for samarbejdet og for brugerne på Cphbusiness.

På baggrund af de modtagne tilbud valgte Cphbusiness at indgå aftale med konsortiet Cphfm, bestående af Jespers Torvekøkken og ProfilService. Aftalen starter i 2022 og løber i tre år, med mulighed for at forlænge aftalen med yderligere to år.


Ønsker du at høre mere – kontakt Management Consultant Nicolai Fardan på nicolai.fardan@fortem.dk eller +45 61389139

Flere Cases