Stort dansk potentiale i cirkulær økonomi

Erhvervs- og Vækstministeriet har udgivet en rapport om potentialet for cirkulær økonomi i Danmark.

Cirkulær økonomi er et opgør med “brug og smid væk”-kulturen og betyder, at man tænker miljø og genanvendelse ind i forretningsmodellen og produktet. Et af kerneprincipperne bag cirkulær økonomi er derfor, at kunderne så vidt muligt ikke ejer produktet, men lejer eller leaser det af leverandøren.

Cirkulær økonomi giver god mening for de danske forbrugere, men også for virksomhederne. I rapporten vurderes, at cirkulær økonomi samlet set vil kunne øge det danske BNP i 2035 med op til 1,4 pct., skabe over 11.000 job, styrke dansk eksport samt markant reducere materialeforbruget inden for en række sektorer.

Den danske offentlige sektor køber ind for 390 mia. kr. årligt, og bærer derfor et stort ansvar for at iværksætte tiltag og indføre metoder, der understøtter cirkulær økonomi. En af metoderne er offentlige udbud, hvor myndigheder kan stille krav til miljø, genanvendelige materialer og leverandørens håndtering af produktet før, under og efter indkøbet.

Læs mere om rapporten på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Stort dansk potentiale i cirkulær økonomi
LinkedIn
Facebook