Pressemeddelelse: Iværksættere vil styrke konkurrencen om offentlige udbud

Resumé

Danske EU-udbud annulleres oftere end i lande vi normalt sammenligner os med. Det er dyrt og skidt for konkurrencen. Desuden oplever virksomheder at blive valgt fra i offentlige udbud, selvom de leverer gode løsninger til konkurrencedygtige priser. Bedre tilbud kan hjælpe til at løse udfordringen. Nu vil danske iværksættere hjælpe virksomheder til at styrke kvaliteten af tilbud og dermed opnå flere offentlige opgaver.

Utilstrækkelige tilbud kan være dyrt

DANSKE UDBUD er i rivende vækst til stor gavn for konkurrencen. Men danske EU-udbud annulleres oftere end i lande vi normalt sammenligner os med. Faktisk annulleres hvert sjette danske EU-udbud. Det skyldes ofte virksomheders manglende erfaring med tilbudsskrivning. Konsekvenserne er, at omkostninger til udarbejdelse af udbuds- og tilbudsmaterialer bliver betydeligt større end nødvendigt og samtidig mindskes konkurrencen.

Årsagerne til at udbud annulleres er undersøgt af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde i 2014. De hyppigste årsager til annullation er:

  • Fejl i udbudsmaterialet
  • Ukonditionsmæssige tilbud (tilbuddet levede ikke op til udbudsmaterialets krav)
  • For lidt konkurrence om opgaven
  • Behov for at foretage ændringer i materialet af ordregiver

Ordregivere peger på, at tilbudsgivere er uvante med at svare på offentlige EU-udbud og utilstrækkeligt grundige i forhold til at afgive tilbud, hvilket resulterer i ukonditionsmæssige tilbud og manglende konkurrence.

Konsekvensen er, at købet af de ønskede varer eller ydelser forsinkes, og at parterne får ekstraomkostninger forbundet med nye udbuds- og tilbudsmaterialer.

 

Ny virksomhed vil styrke virksomhedernes tilbud

FORTEM er en nystartet dansk virksomhed drevet af Michael Gehrke og Jimmy Holst Rydahl. Begge har dyb erfaring med udbud og tilbud fra både det offentlige og private virksomheder. FORTEM hjælper virksomheder med tilbudsskrivning, og målet er at hjælpe virksomheder med at opnå flere offentlige opgaver.

Kunderne er virksomheder uden udbudserfaring, men også virksomheder med stor udbudserfaring, der ønsker assistance til tilbudsskrivningen. FORTEM vil desuden fokusere på at etablere partnerskaber og konsortier. Offentlige opgaver samles i stigende grad i større udbud for at mindske udbudsomkostningerne. Nogle virksomheder vil derfor opleve at de ikke er i stand til at løfte samtlige udbuddets opgaver på egen hånd. Her vil partnerskaber give en unik mulighed for at samle kompetencer på tværs af virksomheder.

Bedre tilbud fremmer konkurrencen

Bedre tilbud gavner virksomheder og myndigheder. Virksomhederne bliver bedre til at levere tilbud, der lever op til myndighedernes krav. For myndigheden bliver det nemmere at evaluere tilbuddet, hvilket medvirker til at forhindre annullerede udbud. Flere konditionsmæssige tilbud fremmer desuden konkurrencen. FORTEM vil sikre, at offentlige ordregivere får flere og bedre tilbud, og at de tilbudsgivere som gør brug af FORTEM, øger sandsynligheden for at netop de vinder.

Kontaktoplysninger

Jimmy Holst Rydahl, Tlf. +45 6040 7848, jimmy.rydahl@fortem.dk 

www.fortem.dk

Pressemeddelelse: Iværksættere vil styrke konkurrencen om offentlige udbud
LinkedIn
Facebook