Offentlige udbud i krisetider

Artiklen er skrevet af Jacob Fabricius, udbudskonsulent hos FORTEM. Jacob har en kandidat fra CBS, og bistår bl.a. virksomheder med tilbudsskrivning, kvalitetssikring og udvikling af tilbudsmaterialer.

Offentlige udbud i krisetider

Et lands økonomi ændrer sig løbende. Det har givet anledning til en række begreber, der bruges om et lands økonomi. Foruden det velkendte ord inflation vil du ofte møde begrebet konjunktur. Men hvad er det, vi tænker på, når vi taler om konjunktur? Og hvordan er mængden af offentlige udbud påvirket heraf? Det vil vi kigge nærmere på i denne artikel.

Høj- og lavkonjuktur

Gode tider, altså opsving i økonomien, kaldes for højkonjunktur. De dårligere tider er kendt som lavkonjunktur, og kan i mange tilfælde være en konsekvens af en krise ude i verden. Vi så det bl.a. med børskrakket på Wallstreet i 1929, oliekrisen i 70’erne og senest finanskrisen i 2008. Alle førte de til perioder med lavkonjunktur og økonomisk recession i årene derefter. Den nuværende Coronakrise ventes også at tilføre en periode med lavkonjunktur efter at vi i Danmark har oplevet en årrække ned højkonjunktur og økonomisk opsving. Der vil således aldrig være stilstand i en markedsøkonomi og et lands økonomi vil derfor konstant være i bevægelse. Der er med andre ord en form for rytme i konjunkturerne. Dog er denne rytme uregelmæssig, og derfor kan den ikke forudsiges flere år frem i tiden.

Udbuddene er på vej

Historisk set har en stabil mængde af offentlige udbud været medvirkende til at holde gang i samfundsøkonomien – også i krisetider. Udbuddene vil på denne vis fungere som en af de stabiliserende faktorer som kan være med til at afbøde dybden af Danmarks økonomiske recession, og tilføre tiltrængte opgaver til det danske erhvervsliv. Det pludselige chok som Corona-pandemien affødte i marts 2020, har FORTEM dog kunne aflæse i et pludseligt fald i mængden af offentlige udbud med helt op til 80 %. Derudover har vi oplevet annullerede ordrer og udskudte deadlines. FORTEM har talt med kunder som ikke ønskede at byde, da forsyningslinjerne til bl.a. Kina var blevet usikre og ustabile.

Heldigvis kan vi allerede nu se at mængden af offentlige udbud igen er blevet stabile og set politiske tiltag om fjernelse af anlægsloft – alt sammen med til at stimulere det offentlige/private marked til gavn for alle. Flere virksomheder der traditionelt ikke har budt på offentlige udbud begynder nu at øjne et helt nyt marked.

4 fordele ved at satse på offentlige udbud i krisetider

I krisetider er der derfor flere fordele i at fokusere mere på det offentlige udbud.

  • Du får en ordregiver som altid betaler sine regninger – og til tiden.
  • Du spreder din risiko ved at kombinere private ordrer med offentlige
  • Du er sikret et cashflow flere år frem via de offentlige kontrakter som ofte har en løbetid på 4 år eller mere.
  • Du signalerer kvalitet og pålidelighed for andre interessenter.

Du kan starte med at søge på www.udbud.dk, hvor alle offentlige udbud er tilgængelige.

FORTEM kan hjælpe

Hvis din virksomhed overvejer at gå ind på det offentlige marked – så ring til konsulent, Jacob Fabricius, på +45 3029 4189, eller skriv pr mail til jacob.fabricius@fortem.dk for at høre mere om mulighederne, for at stå stærkere i offentlige udbud.

Udgivet den 5. maj 2020

Offentlige udbud i krisetider
LinkedIn
Facebook