Undersøgelse: Pris mindre afgørende end nogensinde i offentlige udbud

Prisen er mindre afgørende end nogensinde før, når det offentlige køber ind. Det peger en ny undersøgelse på foretaget af konsulentvirksomheden FORTEM. Det gør offentlige opgaver mere attraktive for markedet og giver flere og bedre tilbud på offentlige udbud. En fordel for både virksomheder og myndigheder.

Færrest ‘laveste pris’-udbud nogensinde

Offentlige udbud med ‘laveste pris’ har længe været kritiseret af markedet for at skabe for stort prispres med dårlige leverandører og ringe ydelser til følge. Nu peger en undersøgelse gennemført af FORTEM på en tendens til, at kommuner, regioner og statslige myndigheder i højere grad benytter kvalitetskriterier, når de køber ind. Undersøgelsen viser at hovedparten af de offentlige indkøb i 2014 blev udbudt til “laveste pris”, der betyder at leverandøren med laveste tilbudspris vinder udbuddet. Antallet af laveste pris-udbud er dog faldet drastisk, og i 2016 blev hele 6 ud af 10 udbud gennemført med kvalitetskriterier. Det peger på, at ordregivere i højere grad efterspørger kvalitetsydelser og bedre leverandører.

Figur 1: I 2015 var ‘laveste pris’-udbud for første gang under 50 % i Danmark (Kilde: FORTEM 2017)

Laveste pris er fortsat dominerende i offentlige byggeprojekter

Mens it-løsninger og rådgivning traditionelt har ligget i den lave ende, er der sket en markant udvikling indenfor varekøb (produkter til det offentlige) og serviceydelser (fx håndværksydelser og værkstedsservice). Således er det i 2016 kun indenfor bygge og anlæg at ‘laveste pris’-udbud er dominerende.

Figur 2: Bygge og anlæg udbydes fortsat primært til ‘laveste pris’ (Kilde: FORTEM 2017)

Mere attraktive udbud tiltrækker stærke virksomheder

At pris vægtes mindre i offentlige udbud, behøver ikke at betyde dyrere indkøb. Kvalitetskriterier kan nemlig betyde, at ordregivere får samarbejdspartnere frem for leverandører. Således indgår samarbejde om effektiviseringer, fælles optimering og gevinstrealisering som nogle af de kriterier som leverandørerne måles på i de nye udbud. Det betyder, at virksomhederne også byder ind med deres ekspertise og fagkendskab i en samarbejdsrelation med det offentlige. Herudover er kommuner, regioner og statslige myndigheder i stigende grad opmærksomme på at gøre udbuddet mere attraktivt for markedet, eksempelvis ved at øge udbuddets omfang, mindske leverandørens risiko for tab eller gennemføre udbuddet i strategiske deludbud der er skræddersyet til markedet. Alt dette er med til at til at tiltrække stærke virksomheder og få endnu bedre tilbud på offentlige udbud. Med mere kvalitet i udbud og nytænkning i aftalerne er der er derfor god grund til optimisme på begge sider af bordet.

Baggrund for undersøgelsen

FORTEM har undersøgt evalueringsmodeller i 300 offentlige udbud i Danmark i perioden 2014-2016. Udbuddene og udbudsmaterialer er vilkårligt udvalgt gennem EU-Tidendes onlinedatabase Tenders Electronic Daily. Offentlige myndigheder kan gratis rekvirere dokumentation og data. For mere information kontakt FORTEM på kontakt@fortem.dk.

Undersøgelse: Pris mindre afgørende end nogensinde i offentlige udbud
LinkedIn
Facebook