Når virksomheden har vundet: Samtykkeerklæringer (Declaration of consent)

Flere kunder har forespurgt om aflevering af dokumentation, når de har vundet. I Danmark indhentes dokumentation primært gennem serviceattesten. Virksomheden skal i den forbindelse afgive samtykkeerklæringer fra alle direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Her er FORTEMs svar og link til skabelonerne. 

Når virksomheden vinder et offentligt udbud, skal der afleveres straffeattester på alle direktions- og bestyrelsesmedlemmer i virksomheden. Det gælder direktions- og bestyrelsesmedlemmer fra virksomhedens moderselskab, samarbejdspartnere,  eller andre, hvis de i forbindelse med udbuddet har leveret økonomisk og finansiel støtte eller teknisk støtte.

Danske virksomheder kan anmode om en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen skal have samtykkeerklæring fra samtlige medlemmer af direktionen og bestyrelsen. Du finder samtykkeerklæringer her:

Samtykkeerklæring (dansk)

Declaration of consent (english)

For udenlandske virksomheder er den bydende virksomhed ansvarlig for dokumentationen til ordregiver. Der skal derfor indhentes dokumentation fra hjemlandets myndigheder. FORTEM anbefaler, at man som tilbudsgiver igangsætter dette tidligt, da erfaringerne er, at det i visse lande tager lang tid.

Kontakt FORTEM for yderligere information om samtykkeerklæringer. Director Jimmy Holst Rydahl, phone: +45 6040 7848, mail: jimmy.rydahl@fortem.dk 

Når virksomheden har vundet: Samtykkeerklæringer (Declaration of consent)
LinkedIn
Facebook