Konsortier – hvornår er det relevant, og hvad er lovligt?

Har din virksomhed ikke den kapacitet, der i udbudskravene er sat som mindstekrav, eller har virksomheden ikke den løsning, der skal til for at vinde et udbud, så kan det være en mulighed at byde som et konsortium. Få her en kort gennemgang af, hvornår det for virksomheder kan være relevant at byde sammen med andre virksomheder som et konsortium, og hvad man skal være opmærksom på ifølge Konkurrenceloven. Med afsæt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ’Konsortiesamarbejde i forhold til Konkurrenceloven’, giver FORTEM et overskueligt overblik heraf. 

Af Rikke Lynge

Hvis virksomheder går sammen om at byde på en opgave, kan en af flere muligheder være at byde som et konsortium. Der kan være mange fordele i at gå sammen med andre virksomheder for at byde på et udbud, men det er vigtigt at overveje, om samarbejdet i realiteten begrænser konkurrencen, da dette ikke er lovligt for konsortier – et konsortium skal skabe værdi for kunderne for at være lovligt. Og hvad betyder det så i praksis?

Helt lavpraktisk betyder det, at konsortiedeltagerne ikke må være konkurrenter i forhold til den opgave, som konsortiet skal udføre. Det kan fx være tilfældet, hvis virksomhederne tilbyder to forskellige produkter inden for forskellige brancher. Det er også muligt, at virksomhederne tilhører sammen branche, men at der stilles et økonomisk krav eller en kompleksitet, der gør, at virksomhederne ikke kan byde alene. 

Hvis virksomhederne er konkurrenter, og samarbejdet medfører effektivitetsgevinster, kan det alligevel være lovligt at byde sammen, men det kan være vanskeligt at afgøre, om effektivitetsgevinsterne opvejer konkurrencebegrænsningen – dette kommer vi ind på senere. 

Overvejelser inden konsortieindgåelse 

Inden man som virksomhed overvejer at byde på en opgave sammen med en eller flere andre virksomheder, bør der foretages nogle overvejelser. Det første, der skal afklares er, om virksomheden kan klare opgaven alene – dette afhænger af den måde, som udbuddet er udformet, og hvilke krav der stilles. Hvis en virksomhed kan klare opgaven alene og vælger at indgå i et konsortium, kan der være tale om et samarbejde, der begrænser konkurrencen, hvilket ikke er lovligt. Kan virksomhederne derimod ikke byde alene, vil det ikke begrænse konkurrencen at gå sammen om opgaven. 

Vurderingen af, om en virksomhed kan løfte opgaven alene, udgør en samlet vurdering af virksomhedens kapacitet i forhold til opgaven og den tidshorisont, som udbuddet vedrører. Det omfatter ligeledes en vurdering af virksomhedens adgang til arbejdskraft og knowhow samt udstyr i form af maskiner m.v.

Derudover bør det overvejes, hvilken informationsudveksling, man ønsker konsortiet imellem. Selvom et konsortium er lovligt, fordi de samarbejdende virksomheder ikke er konkurrenter i forhold til den konkrete opgave, så kan virksomhederne være konkurrenter i forhold til andre opgaver – og i den sammenhæng bør man overveje, hvilke oplysninger der kommer i konkurrenternes hænder, og at det ikke kan bruges og påvirke andre kontrakter.

Hvornår kan konkurrenter indgå et konsortium?

Hvis potentielle konkurrenter går sammen om at byde på en opgave, vil det begrænse konkurrencen, hvilket som udgangspunkt ikke er lovligt. Men konkurrerende virksomheder kan lovligt indgå et konsortium, hvis det medfører effektivitetsgevinster i form af kvalitative eller kvantitative gevinster. Det kræver dog, at de effektivitetsfordele, som samarbejdet medfører, er til gavn for ordregiver, og at disse fordele opvejer de eventuelle negative effekter af den svækkede konkurrence. 

De kvalitative og kvantitative gevinster skal dermed komme ordregiver til gode og derigennem opveje konkurrencebegrænsningen. Dette kan være i form af omkostningsbesparelser, stordriftsfordele, nyt eller forbedret produkt/ydelse, eller at opgaven udføres på kortere tid. Det er væsentligt at gøre sig overvejelser om, hvilke tilstrækkelige effektivitetsgevinsterm der kommer kunden til gode, inden man afgiver tilbud på opgaven, for hvis der rejses en sag, så er det aftaleparternes opgave selv at dokumentere eventuelle effektivitetsgevinster – herunder størrelsen, hvordan de opnås, og hvorvidt konsortiesamarbejdet er nødvendigt for at opnå effektivitetsgevinster samt, om forbrugerne/ordregiver får gavn af dem. 

Effektivitetsgevinster, der kun gavner parterne i konsortiet, er ikke tilstrækkeligt til, at kriterierne for lovligt konsortium i konkurrenceloven er opfyldt. 

Der er ikke krav om, hvor mange virksomheder der maksimalt må gå sammen i konsortiet, men grundreglen og det sikreste er, at man ikke skal gå flere virksomheder sammen, end hvad der er nødvendigt. Dette skyldes, at hvis fx fire virksomheder går sammen, men at opgaven kunne løses med kun de tre af virksomhederne, så kunne den fjerde virksomhed potentielt være gået sammen med andre virksomheder, og skabe endnu et bud. Det må derfor ikke begrænse konkurrencen, at flere virksomheder end højst nødvendigt går sammen. 

FORTEM kan hjælpe

FORTEM har bistået virksomheder med at etablere og byde som konsortium, og vi har gode resultater med at hjælpe konsortievirksomheder. Vi kan derfor også hjælpe dig, hvis du overvejer at byde sammen med en eller flere virksomheder. 

Kontakt Jimmy Holst Rydahl: 60 40 78 48 eller Michael Gehrke: 60 40 78 28 for at høre nærmere. 

Læs om FORTEM på: www.fortem.dk 

Team fortem medarbejder på kontoret
LinkedIn
Facebook