Svenske erfaringer kan løse danske udfordringer på tolkemarkedet

Vores serie INDBLIK giver en kort introduktion til særlige emner indenfor udbud. Denne gang ser vi på det landsdækkende tolkeudbud fra 2018 og hvordan det påvirkede markedet.

Justitsministeriets udbud af tolkeydelser dækkede hele Danmark. Det blev så stort, at det havde markedsmæssige konsekvenser, endte i en konflikt og kontraktannullering. Det kunne være undgået gennem læring fra Sverige.
Nogle udbud er så store, at de ændrer brancher for altid, hvilket har direkte konsekvenser for virksomhederne i branchen. Når der gennemføres så store udbud i Danmark, er forventningerne til de økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster tårnhøje. Men når arbejdet går i gang, realiseres gevinsterne ofte ikke, og selv små udfordringer har store konsekvenser, når de multipliceres op på et nationalt plan. Dette skete i 2018, hvor et udbud af tolkeydelser fra Justitsministeriet blev gennemført på nationalt plan.

Store konsekvenser for tolkemarkedet
I 2018 gennemførte Rigspolitiet et samlet landsdækkende tolkeudbud for hele Justitsområdet (Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Domstolene), med store konsekvenser for tolkesektoren i Danmark. En af årsagerne var prisens høje vægtning, som bidrog til at presse markedet i bund. Prisen betød reelt, at tolkevirksomhederne selv skulle afsøge muligheder for at købe freelancere ind billigere end hidtil. Udbuddet var sammensat ud fra erfaringer i dansk kontekst. På daværende tidspunkt var det uset med en tolkeydelseskontrakt af denne størrelse, samtidig med at det var uhensigtsmæssigt for et marked bestående af tolkefirmaer der anvender freelancere.

Svenske erfaringer kunne have løst udfordringerne
Blot få måneder før Rigspolitiets udbud, var der et udbud i Sverige af tilsvarende omfang fra Kammarkollegiet, som varetager aftalen for indkøb af tolke på landsplan. Her var prisen isoleret til at omfatte administrationsgebyret, mens selve tolkeprisen var låst. Det betød, at virksomhederne prismæssigt konkurrerede på det som de faktisk havde indflydelse på, nemlig deres egen pris på formidlingen af freelancere til staten.

Erfaringer fra udlandet kan forbedre aftaler og samarbejde
Der har i Danmark været tradition for, at udbud udarbejdes ud fra tidligere erfaringer. Når nye udbud i hovedtræk baseres på tidligere udbud, bliver resultatet ensartet. Det lukker horisonten og skaber risiko for, at det offentlige ikke får gavn af digital udvikling eller nyere tiltag inden for bæredygtighed.
FORTEM er blandt nordens førende indenfor offentlige udbud. Vores erfaring fra udbud i Danmark, Sverige og Norge er, at der særligt for store landsdækkende udbud er gode idéer at hente, hvis man inspireres fra erfaringer i nabolandene.
”Når vi i stigende grad gennemfører landsdækkende udbud med så vidtrækkende konsekvenser for markedet, kan vi ikke søge inspiration i vores egen andedam.” siger Direktør i FORTEM, Jimmy Holst Rydahl.

Svensk flag fortem
LinkedIn
Facebook