FORTEM hjælper med ESG-rapportering

I FORTEM har vi certificerede rådgivere, der er klar til at hjælpe din virksomhed med at udforme ESG-rapporter

Ved årsskiftet i 2024 blev det et lovpligtigt krav for børsnoterede virksomheder af regnskabsklasse D (+500 ansatte) at have en frit-tilgængelig ESG-rapport, hvor virksomhedens miljømæssige og sociale forhold fremgår. Ved årsskiftet 2025 gælder de samme krav for børsnoterede såvel som ikke-børsnoterede virksomheder af regnskabsklasse C-stor – og sådan vil kravene til ESG-rapportering fortsætte med at stige.

Hvad betyder dette for din virksomhed og jeres plads på udbudsmarkedet?

Formålet med den nye lovgivning vedrørende ESG-rapportering er at forbedre rapporteringen af virksomheders miljømæssige påvirkning og bæredygtige initiativer med henblik på en mere bæredygtig og inkluderende fremtid for vores samfund.

Det stigende fokus på ESG-rapportering og bæredygtighed stiller højere krav til leverandører på opgaver for både den offentlige- og private sektor. Hvor det førhen blot har været en forventning om, at leverandøren kort har kommenteret på deres bæredygtige initiativer og miljømæssige påvirkning i deres årsrapport, er ESG-rapporten en selvstændig udgivelse. Hvis din virksomhed derfor ikke lever op til disse lovpligtige krav vedrørende ESG-rapportering, vil det svække jeres position i forhold til konkurrenterne på markedet.

Grib chancen og integrer ESG-rapportering i din virksomheds kerneaktiviteter nu. Dette strategiske skridt vil ikke alene styrke jeres position på markedet, men også åbne døre for at vinde flere og større kontrakter.

Hvad kan FORTEM bistå med?

I FORTEM har vi indsigt fra begge sider af bordet ift. offentlige udbud og private licitationer. Vi har mange års erfaring med, hvordan tilbud bedst muligt lever op til angivne og lovpligtige krav. I forbindelse med ESG-rapportering bistår vi med selve udarbejdelsen af rapporten, både ift. struktur, layout og det visuelle udtryk. ESG-rapporten tilpasses virksomhedens visuelle identitet og indeholder en blanding af tekst, data og grafik.

Vi sørger naturligvis for, at rapporten lever op til alle krav, f.eks. at den både kommenterer og rapporterer på miljømæssige-, sociale- og ledelsesmæssige elementer af jeres virksomhed. Vi starter blandt andet med, i samarbejde med jer, at definere jeres virksomheds budskab og formål, forberede dataindsamlingen samt udarbejde en dobbeltvæsentlighedsanalyse af jeres virksomhed, som inkluderes i den endelige ESG-rapport. Som afslutning, præsenteres rapporten inkl. anbefalede bæredygtighedsindsatser, som I kan arbejde med i kommende år.

Kontakt vores certificerede rådgiverede for at høre nærmere:

Jonas Haug på tlf.: 30 29 06 43 eller på mail: jmh@fortem.dk
Stina Marie Carlsen på tlf.: 41 42 66 21 eller på mail: smc@fortem.dk

LinkedIn
Facebook