I 2020 bliver bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål afgørende i offentlige udbud

Artiklen er skrevet af Jeppe Handberg, udbudskonsulent og specialist i SDG’erne hos FORTEM.

Jeppe er uddannet cand.soc.virksomhedsledelse, og bistår bl.a. virksomheder med tilbudsskrivning, kvalitetssikring og udvikling af tilbudsmaterialer, hvor Jeppe udfordrer virksomhederne på deres løsninger for at sikre det bedste resultat.

Virksomheder skal ikke kun leve op til bæredygtighedskrav, hvis de vil vinde udbud – de skal konkurrere på det. 

I 2020 gør bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål (SDG – Sustainable Development Goals) for alvor sit indtog i offentlige udbud. Hidtil har det været småt med udviklingen i bæredygtighedskrav i udbud, og kun få offentlige myndigheder har haft det som et krav, og det har ofte blot været en bekræftelse for, at man som virksomhed ”lever op til myndighedens krav og politik”. Nu har erhvervslivet imidlertid selv taget taktstokken, og melder klart ud, at man ønsker større krav til bæredygtighed, og gerne ser det som et konkurrenceparameter i offentlige udbud.

Virksomheder er klar til at konkurrere på bæredygtighed

Det har længe været en undren blandt virksomheder, at bæredygtighedskravene i offentlige udbud, ikke udgør et væsentligt konkurrenceparameter, men derimod blot er minimumskrav. Virksomhederne ønsker at levere bæredygtigt, men oplever stadig, at kriterierne i mange udbud modsiger bæredygtige indkøb. Den offentlige indkøbsvolumen forpligter, hvis man spørger virksomhederne, da et øget fokus på bæredygtighed i offentlige udbud kan give en gevaldig CO2-reduktion. Dertil vil et større fokus på SDG’erne og bæredygtighed skabe et endnu større incitament for private virksomheder til at blive mere grønne.

Udbuddene er på vej

Et eksempel på et bæredygtigt fokus i offentlige udbud, hvor prisen ikke var tungen på vægtskålen, ses ved et udbud af personalebeklædning fra Odense Kommune. Her blev der anvendt et særligt tildelingskriterium om bæredygtighed med en vægtning på 20 pct. Der blev i udbuddet stillet krav om, at bæredygtighed skulle inkorporeres i hele tøjets levetid og i leverandørens organisatoriske struktur. Det vil sige, at der i udbuddet ikke blot var en række krav til tøjets specifikationer, men ligeledes til leverandørens interne politikker og arbejdsgange. Disse krav indebar eksempelvis ordentlige arbejdsforhold, og en forpligtigelse til at ansætte minimum 2 langtidsledige på årsbasis fremadrettet. Derudover var der i udbuddet indarbejdet en innovationsklausul, der skal sikre et fokus på bedre miljø- og klimaforhold i fremtiden, gennem udvikling af nye og forbedrede metoder.

Bliv klar til de nye krav og vind flere udbud 

Indkøbet af personalebeklædning til Odense Kommune er således et eksempel på hvordan bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål kan afspejle sig i offentlige udbud, til glæde for både klimaet, kommuner, borgere og virksomheder. Udbuddet rammer plet, ikke blot på den direkte ydelse af beklædningen, men favner organisatorisk bredt, og bliver dermed et konkurrenceparameter som leverandøren skal inkorporere i hele organisationen. Hvis denne tendens fortsætter – hvilket FORTEM helhjertet tror på, og som der er lagt op til i SDG’erne med delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter, er det ikke nok for firmaer at arbejde sporadisk med bæredygtighed. Virksomheders arbejde med bæredygtighed og SDG’erne bliver i fremtiden nødt til at være både ledelsesmæssigt og organisatorisk forankret i hele organisationens værdikæde, hvis de skal have en chance for at vinde offentlige udbud. Derudover forudsiger vi også at tredjepartsverificeringer vil være nødvendige, gennem miljømærkninger – så andre kan se, at der er handling bag ordene. Dansk Industri har desuden i et nyt udspil sat en ambition om, at 80 pct. af de offentlige indkøb i 2025 er bæredygtige.

FORTEM kan hjælpe

Hvis din virksomhed overvejer at arbejde strategisk med verdensmålene, har et konkret udbud hvor bæredygtighed spiller en rolle i evalueringskriterierne eller vil fremtidssikre jeres chancer inden for offentlige udbud – så ring til konsulent og specialist i SDG-mål, Jeppe Handberg, på +45 3029 4200, eller skriv pr mail til jeppe.handberg@fortem.dk for at høre mere om mulighederne, for at stå stærkere i en mere bæredygtig verden. Udgivet den 16. januar 2020

I 2020 bliver bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål afgørende i offentlige udbud
LinkedIn
Facebook