Fremtidige udbud af offentlig opgavevaretagelse

I en tid hvor der er stor fokus på besparelser og effektivisering i den offentlige sektor, har det været nærliggende at undersøge hvorvidt brug af privat drift giver mere økonomisk værdi end kommunal drift.

Igennem systematiske reviews af alle danske, skandinaviske og internationale studier foretaget mellem år 2000 og 2014, har international forskning påvist, at effekten af udlicitering/udbud og frit-valgs-ordninger har givet en gennemsnitlig økonomisk besparelse på 5-15 % inden for tekniske områder –  herunder IT-systemer, transport og infrastruktur, byudvikling m.m. Samtidig har dansk forskning i kommuners brug af private leverandører vist en stigende tendens til at private leverandører i højere grad bliver benyttet til udførelse af forskellige kommunale opgaver.

De to studier er derved udtryk for, at offentlige myndigheder i stigende grad ser privat drift som et effektivt supplement til offentlig opgavevaretagelse, og alt tyder på at antallet af udbudte offentlige opgaver fremadrettet vil være stigende.

Har din virksomhed førhen ikke haft fokus på offentlige udbud, kan det nu være det rette tidspunkt at se og vurdere om dette forretningsområde kan bidrage til vækst i virksomheden, da der på sigt kan være mange opgaver at hente.

Har du nogen spørgsmål til offentlige udbud, eller vil du vide mere om hvordan din virksomhed kan blive leverandør til den offentlige sektor, så kontakt vores konsulent Anders Press (anders.press@fortem.dk).

Fremtidige udbud af offentlig opgavevaretagelse
LinkedIn
Facebook