FORTEM kommer på aftale med Københavns Kommune

FORTEM er fra 2021 kommet på Københavns Kommunes indkøbsordning for kommunikationsydelser.

Ordningen omfatter kommunikationsrelaterede ydelser, herunder analyse og strategiudvikling samt kampagner, PR og medierådgivning. Indkøbsordningen anvendes af alle forvaltninger i Københavns Kommune, og aftalen løber frem til 2024. 

Vi er på aftalen sammen med vores samarbejdspartner, virksomheden BizBuddy, der er ejet af den erfarne og anerkendte medie- og kommunikationsrådgiver, Mette Dahl Juelner, som blandt andet har en fortid i TV2 Danmark og en række andre mediehuse. BizBuddy rådgiver offentlige myndigheder samt danske og internationale virksomheder om kommunikation og PR. Samarbejdet sikrer, at vi kan løse et bredt spektrum af analyse- og kommunikationsopgaver for kommunen.

Team Fortem medarbejder på kontoret

Ønsker du at vide mere om aftalen, kan du kontakte: 

Partner i FORTEM, Jimmy Holst Rydahl (jimmy.rydahl@fortem.dk // tel:+45 6040 7848) 

Direktør i BizBuddy, Mette Dahl Juelner (mdj@bizbuddy.dk // +45 6027 8227)

 

Tilbudsrådgivning hos Fortem på kontoret
LinkedIn
Facebook