Epinion vinder Danmarks største og mest komplekse interviewundersøgelse fra Danmarks Statistik

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er Danmarks største kontinuerlige interviewundersøgelse. Alle lande i den Europæiske Union er årligt forpligtet til at gennemføre denne. 

Epinion skal varetage interviewfunktionen i forbindelse med tilvejebringelsen af det statistiske grundlag for Arbejdskraftundersøgelsen for perioden år 2022-2026. Formålet med Arbejdskraftundersøglsen er at belyse den danske befolknings relation til arbejdsmarkedet.

FORTEM varetog ansvaret for kvalitetssikring af hele Epinion-tilbuddet samt udarbejdelsen af tidsplanen for den nye kontrakt.

Arbejdskraftundersøgelsen opgøres kvartalsvis og baserer sig på stikprøver. Hvert år deltager ca. 75.000 danskere i alderen 15-74 år i undersøgelsen. AKU er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal samt andre opgørelser. Data indsamles og bearbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande, og har fundet sted i Danmark siden 1994.

Epinion hero spørgeskema
LinkedIn
Facebook