TIL
DET OFFENTLIGE

UDBUDSRÅDGIVNING

Vi tilbyder gennemgang, kvalitetssikring og evaluering af udbudsmaterialer for offentlige virksomheder

Hvorfor: Fordi vi kender det danske leverandørmarked bedst.

Med vores indgående kendskab til udbudsprocessen fra begge sider af bordet kan vi hjælpe ordregivere med at udvikle udbudsmaterialet, så det opfylder deres behov, er let tilgængeligt og er attraktivt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på.

Vi hjælper med at gennemgå, tilpasse og kvalitetssikre udbudsmaterialet, så indholdet og materialet henvender sig til den branche og de tilbudsgivere, der skal byde på det. Vi sikrer, at udbudsmaterialet har høj kvalitet, og hvor elementerne er afklaret inden offentliggørelsen. Det fører til færre afklarende spørgsmål i spørgsmål/svar-fasen og færre annullationer.

Juridisk rådgivning

I samarbejde med de bedste udbudsjurister gennemfører vi udbudsprocesser, der er gennemprøvede og hvor fejl minimeres. Det er vores mål at sikre den offentlige virksomhed en proces, der sikrer en kontrakt, som skaber værdi i forhold til det behov, som kontrakten skal opfylde.

Vi besidder omfattende forståelse for de offentlige virksomheders behov, samt de politiske- og lovgivningsmæssige rammer de er underlagt.

Vores udgangspunkt er først og fremmest at sikre, at det udbudsretlige og kontraktretlige fundament er i orden. Dernæst arbejder vi fokuseret på at sikre, at udbudsprocessen og -materialerne er let tilgængelige for leverandørerne og er kommercielt attraktive.

Vi tilbyder også gennemførelse af markedsdialog og juridisk gennemgang. Vi har omfattende viden om og erfaring med at arbejde med leverandørerne, og vi kan rådgive om mulighederne for markedsdialog, så det bliver effektivt og med størst muligt udbytte. På det juridiske område samarbejder vi med førende jurister i Danmark, som vi arbejder fast sammen med.

 

Kvalitetssikring

Inden udbudsmaterialet offentliggøres, tilbyder vi gennemgang og kvalitetssikring af udbudsmaterialet. Vi kalder det ”Stresstest af udbudsmaterialet”. Formålet med vores gennemgang og kvalitetssikring er at sikre udbudsmaterialet, så fejl minimeres, og at udbudsmaterialet er let tilgængeligt for tilbudsgiverne, samt opfylder ordregivers behov og er attraktive for leverandørerne.

Vores ydelse består af en grundig gennemgang og kommentering af udbudsmaterialet samt et notat med vores anbefalinger for justeringer til udbudsmaterialet. Vores gennemgang har følgende hovedpointer, som bliver vurderet i notatet:

Er udbudsmaterialet let tilgængeligt – er det tilstrækkeligt enkelt at byde på opgaven?

Opfylder udbudsmaterialet jeres behov og får I den værdi, som I ønsker?

Er udbuddet attraktivt for leverandørerne?