Fra papirbåren vandrejournal til digital ”graviditetsmappe” 🏆

FORTEM fejrer at vores kunde Trifork A/S, har vundet et stort udbud  fra Sundhedsdatastyrelsen om en digital graviditetsmappe.

Alle der har fået børn, kender den papirbårne vandrejournal, som man som forælde skal medbringe til læger og sygehuse i forbindelse med en graviditet. Men nu skal det være slut. Sundhedsdatastyrelsen har besluttet, i tråd med tidens ånd, at digitalisere graviditetsmappen. Trifork vandt over KMD og Nine, og scorede højest på både kvalitet og pris.

Vi er i FORTEM utrolig stolte over at have assisteret Trifork med kvalitetssikring og rådgivning i forbindelse med tilbudsgivningen, særligt fordi Trifork havde den bedste kvalitet.


Fra papirbåren vandrejournal til digital ”graviditetsmappe”
LinkedIn
Facebook