Samarbejde med konsortier

Det kan være svært at leve op til kravene ved offentlige EU-udbud. Opgaverne samles oftere i større udbud. Tit indeholder udbuddene forskelligartede opgaver. For mange virksomheder kan det begrænse mulighederne for at byde på offentlige opgaver.

Partnerskaber og konsortier

Konsortiedannelser kan være en vej til vinde attraktive offentlige kontrakter. I konsortier får virksomhederne mulighed for at styrke deres tekniske, faglige og økonomiske evner. Konsortier kan derfor styrke virksomhedens position på markedet og dermed blive mere attraktiv for den offentlige myndighed. Det øger sandsynligheden for at vinde offentlige kontrakter.

Konsortiesamarbejder befinder sig typisk i et af følgende scenarier:

  • Når det overvejes at sammensætte et konsortium
  • Når man har fundet konsortiedeltagere og skal indgå en konsortieaftale
  • Arbejdet i konsortiet i tilbudsfasen
  • Arbejdet i konsortiet i drifts- og udførelsesfasen

FORTEM har stor erfaring med hvilke overvejelser man skal gøre sig, uanset hvilken fase din virksomhed befinder sig.

Kontakt FORTEM, hvis du ønsker assistance til konsortiedannelse og vil øge dine chancer for at vinde det næste offentlige udbud.

Samarbejde med konsortier Fortem
LinkedIn
Facebook