Udbud – drivkraft for grøn omstilling

70% CO2-reduktion inden 2030. Det er Danmarks klimamål. Med en af de største offentlige sektorer i verden, kan det kun nås, hvis det offentlige sætter skub i grønne indkøb.

I FORTEM arbejder vi dagligt med udvikling af bæredygtighedsstrategier og grønne profiler. Vi oplever at indkøb fra større virksomheder i stigende grad sætter markante grønne krav til deres leverandører. Virksomhederne i Danmark har store grønne ambitioner er i dag klar til at gå skridtet videre og konkurrere med bæredygtighed som et parameter på samme niveau som pris og kvalitet i løsningen. En udvikling som offentlige myndigheder må imødekomme, hvis klima målet skal nås. Men hvordan står det egentlig til i det offentlige?

Vi har samlet et kort overblik over nogle af de seneste toneangivende analyser fra ind- og udland. De viser at der er sat gang i noget men at der stadig er langt til målet og behov for konkret handling hvis vi skal nå vores mål inden 2030.

Lunds Universitet: Grønomstilling som evalueringskriterie kan give stor værdi
Lunds Universitet har udgivet en rapport om offentlig indkøb som et relevant instrument til at håndtere større udfordringer, med særlig fokus på innovation. Offentlige indkøb til innovation kan netop bidrage til at tilfredsstille menneskelige behov og løse samfundsmæssige problemer. Rapporten viser at, konkurrenceparametre leder til mere innovation end mindstekrav, da virksomhederne konkurrere frit om opfyldelsen af de specifikke krav og bliver belønnet for de gode ideer.

Kilde: ”Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy” (2012), Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, Research Policy 41.

Dansk Erhverv: Et stort uudnyttet potentiale
I 2020 har Dansk Erhverv gennemført en analyse af offentlige indkøb og hvilken værktøjer det danske marked har for at omstille landet til grønne energi/produktion. Analysen viser, at der i de seneste år har været en tendens til at udskifte grønne mindstekrav til grønne konkurrenceparametre. Men langt de fleste udvælgelseskriterier er fortsat mindstekrav, og kun 1 ud af 7 udbud bruger grønne krav som konkurrenceparametre. Der er derfor et stor innovationspotentiale som ikke bliver udnyttet, men en fremtid, der peger i retning af, at bæredygtighed og miljø kommer med, når offentlige indkøber benytter grønne konkurrenceparametre.

Læs den fulde analyse fra Dansk Erhverv her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: en stigning i fokus på bæredygtighed i 2020
Hvert år tager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen temperaturen på konkurrencen i Danmark. i den seneste analyse undersøgte de bæredygtighed. et eller andet. Det er dog langt fra alle der er nået går dybt. KFST analysere hvor mange ordregivere, der aktivt stiller krav eller på anden vis inkorporerer grønne hensyn i deres udbud. De har analysere udbudsmateriale for foruddefinerede ord, der kan betegnes som grønne.
Mange af de offentlige EU-udbud i perioden juni 2019 til marts 2020 havde fokus på bæredygtighed. Knap halvdelen – 44 procent – indeholder ord og begreber som for eksempel miljømærker eller total- og livscyklusomkostninger, som indikerer, at udbuddet inddrager klima- og miljøhensyn.

Læs den fulde analyse fra KFST her

Udbud - drivkraft for grøn omstilling
LinkedIn
Facebook