Dansk Erhverv: FORTEM gennemfører udbud af klimapartnerskab for Region Sjælland

Region Sjælland har indgået kontrakt med Transition og Deloitte om konsulentydelser indenfor klimaindsatser, miljø og bæredygtighed. FORTEM har varetaget udbudsprocessen fra den indledende markedsanalyse og markedsdialog til kontraktindgåelsen.  

I en artikel hos Dansk Enhverv har i en artikel sat fokus på udbuddet, som er den mest ambitiøse rammeaftale for indkøb af konsulenter og projekter til grøn omstilling, bæredygtighed og klimaindsatser.

Læs hele artiklen her.

Ønsker du at høre mere om FORTEM og udbud? Kontakt Jimmy Holst Rydahl på e-mail: jhr@fortem.dk  tlf. 60 40 78 48 eller Linette Ketelsen Hohlmann på e-mail: lkh@fortem.dk tlf. 40 52 30 17. 

 

LinkedIn
Facebook