Årsrapport 2020 for FORTEM

2020 var et år præget af covid-19 og behov for omstilling. Siden marts 2019 har vi dels arbejdet med at reducere omkostninger samt arbejdet målrettet på at omstille vores virksomhed med en digital tilgang til bid management. Det har blandt andet givet fremgang for virksomheden særligt indenfor it, bygge og anlæg samt facility services, hvor vi har sikret danske og internationale virksomheder store kontrakter i Danmark. Vores EBIT er på den baggrund steget med 1,6 millioner DKK fra 2019 til 2020.

Se årsrapporten her

Kontakt Jimmy Holst Rydahl (+45 6040 7848 og jimmy.rydahl@fortem.dk) for mere information.

Fortem medarbejdere på kontoret
LinkedIn
Facebook