Hvad er et ESPD dokument?

Da den nye udbudslov trådte i kraft pr. 1 januar 2016, medførte den et krav om brugen af det fælles europæiske udbudsdokument European Single Procurement Document (ESPD), i alle offentlige udbud.

ESPD er en egenerklæring, der har til formål at vise tilbudsgiverens finansielle status, formåen og egnethed, og dokumentet fungerer derved som et foreløbigt bevis for opfyldelsen af de krævede betingelser i den pågældende udbudsprocedure.

Hvor det førhen var nødvendigt at fremsende dokumenterne separat, samler ESPD’en de nødvendige informationer i et samlet dokument.

Dette medfører en klarere proces for begge parter. Dog er det af afgørende betydning, at alle krav til de nødvendige informationer i ESPD’en bliver mødt og korrekt udfyldt, samt at ESPD’en bliver benyttet ved alle udbud – ellers risikerer man udelukkelse fra at deltage i udbuddet.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning i forhold til at udfylde dit ESPD, så kontakt FORTEM.

Vi er et hold af professionelle rådgivere, der har specialiseret os i tilbudsprocessen, hvorfor vi kan bistå med kvalitetssikringen af dit produkt, så det lever op til de krav og standarder forelagt af ordregiveren.

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook