Case: Dagbehandling til Københavns Kommune

I 2020 gennemførte et fællesskab af kommuner det til dato største udbud af dagbehandling til udsatte børn og unge. Udbuddet var ledet af Københavns Kommune og har sikret ensartede aftaler og krav til leverandørerne på tværs af kommunegrænser. 

FORTEM varetog tilbudsledelsen for en fondsejet virksomhed, der vandt samtlige af deres delaftaler.

Udsatte børn og unge med særlige behov og handicap har behov for både fysiske og særlige personlige hensyn og indsatser i dagligdagen for at skabe grobund for en tryg start på livet. Med både kommunale og et stigende antal virksomhedsejede dagbehandlingstilbud i kommunerne i dag, er der et tilsvarende stigende behov for at sikre ensartede forhold og gennemsigtighed mellem institutionerne og kommunerne. Som et led i dette valgte 18 kommuner at gennemføre et fælles anlagt udbud, hvor pris og kvalitet var de vægtede kriterier for valget af de virksomhedsejede dagbehandlingstilbud for kommuner.

Udbud af dagbehandling bliver udbudt blot hvert 5 år og med en omsætning på over 17 milliarder kr., er det kritisk for institutionerne at være med. Mange institutioner er således økonomisk afhængige af de kommunale aftaler for at sikre deres drift. Det er derfor afgørende, at de kommer med på aftalerne i kommunernes fælles udbud.

For at sikre at udbuddet afspejlede kommunernes forskellige behov og krav til f.eks. socialt ansvar, var betingelser og udbudsform i dette udbud markant mere komplekst at håndtere for en række af institutionerne. Udbuddet indeholdt konditionsmæssige krav og kvalitetskrav, som tilbudsgivere ikke skulle tage hensyn til før. Eksempelvis omfattede udbuddet krav til beskrivelser af undervisningstilgang og behandling af børnene for at give kommunerne mulighed for at vurdere institutionernes faglighed i undervisningen på et ensartet sammenligneligt grundlag. 

« Der er ikke meget der kan sammenlignes med de tidligere udbud. Det er en anden måde vi skal argumentere vores kvalitet på. Vi har været vant til, at det er os der sætter rammen. Nu skal vi svare på hvordan vi vil løse det ud fra de konditioner, som kommunerne ønsker og definerer. »

FORTEM var som ansvarlig for bid management for et fondsejet dagbehandlingstilbud med gennem hele processen og med til at sikre det tilbuds- og aftalemæssige grundlag. FORTEM varetog både projektstyring og sikrede, at dagbehandlingstilbuddet besvarede alle kommunens krav konditionsmæssigt og kvalitetsmæssigt, dermed opnåede dagbehandlingstilbuddet den højest mulige evalueringsscore.

Udbuddet blev succesfuldt gennemført, og der er valgt leverandører til alle kommunerne. Udbuddet danner rammerne for mere transparens og kvalitet i de kommende år på tværs af kommunerne i hovedstadsområdet.

Case: Dagbehandling til Københavns Kommune

Ønsker du at høre mere – kontakt Management Consultant Jeppe Handberg i FORTEM på jeppe.handberg@fortem.dk eller +45 3029 4200.