Bid Manager

Vi indgår som midlertidig Bid Manager eller bistår med rekruttering af markedets førende Bid Managers og tilbudschefer. Vi er der, når behovet opstår eksempelvis ved akutte opsigelser eller når der er særligt pres på tilbudsafdelingen.

Vi leverer Bid Managers med indgående kendskab til offentlige udbud. Med dyb indsigt i tilbudsmodeller og udbudserfaring, sikrer vi som de friske øjne på jeres tilbud, at materialet er konditionsmæssigt og scorer højt i evalueringer.

”FORTEMs bistand i forhold til dialogfasen inden udbuddet har haft en stor effekt for KONE, da deres input var med til at give ordregiver en forståelse for effekten af vægtning af kvalitetskriterierne i udbuddet. Dette medvirkede til, at udbuddet fik en ligelig vægtning af pris og kvalitet i udbuddet.”
– Thomas Ohm, Adm. Direktør hos KONE

Vil du høre mere om Bid Manager?