YDELSER

Erfaringer fra begge sider af bordet

FORTEM hjælper virksomheder i tilbudsprocessen med tilbudsskrivning, kvalitetssikring og tilbudsrådgivning. Vores tilgang til offentlige udbud bygger på vores erfaringer fra begge sider af bordet, som vi bruger til at styrke og forbedre vores kunders tilgang til den offentlige udbudsproces.

Med vores indgående kendskab til det offentliges evalueringsprocesser i kommuner, regioner, statslige myndigheder og -virksomheder hjælper vi vores kunder med at skrive gode, konditionsmæssige tilbud, der bedst muligt imødekommer ordregiverens behov og krav.

Tilbudsgivning kan være en tung og indviklet proces for mange virksomheder. Hos FORTEM har vi gode erfaringer med at rådgive og vejlede vores kunder gennem processen på en effektiv og produktiv måde, der giver mere overblik, mere tid til kvalitet og et bedre resultat.

”Selvom man som virksomhed har nogenlunde styr på udbudsdelen, så er det en kæmpe forskel at have nogen med, der er specialist på området. Det er guld værd – både i forhold til de lovmæssige finurligheder og i forhold til kvalitetssikring af det man afleverer.”

– AutoMester Danmark

TILBUDSSKRIVNING

FORTEM hjælper private virksomheder med prækvalifikationer og tilbudsmateriale til offentlige udbud. Vi fokuserer på at materialet imødekommer ordregiverens krav og behov, og sørger for at tilbud og prækvalifikationer afspejler tilbudsgiverens kompetencer og fordele, så de unikke fordele tydeligt fremhæves over for den offentlige ordregiver.

Vi har erfaringer fra begge sider af udbudsprocessen, og vi arbejder målrettet med at udarbejde gode, konditionsmæssige tilbud og prækvalikationer, der udmærker sig hos ordregiveren.

Tilbudsskrivning

FORTEM hjælper private virksomheder med prækvalifikationer og tilbudsmateriale til offentlige udbud. Vi fokuserer på at materialet imødekommer ordregiverens krav og behov, og sørger for at tilbud og prækvalifikationer afspejler tilbudsgiverens kompetencer og fordele, så de unikke fordele tydeligt fremhæves over for den offentlige ordregiver.

Vi har erfaringer fra begge sider af udbudsprocessen, og vi arbejder målrettet med at udarbejde gode, konditionsmæssige tilbud og prækvalikationer, der udmærker sig hos ordregiveren.

KVALITETSSIKRING

FORTEM gennemgår, evaluerer og redigerer tilbudsmaterialet for virksomheder i alle faser af tilbudsprocessen – fra prækvalifikation til det endelige tilbud. Vi benytter en særlig evalueringsmodel, der afdækker tilbuddets styrker og svagheder, og sikrer at alle krav fra udbudsmaterialet besvares godt og fyldestgørende.

Målet med kvalitetssikring er at sikrer, at tilbudsgiveren afleverer gode, konditionsmæssige tilbud, der formulerings- og kvalitetsmæssigt adskiller sig fra konkurrenternes.

Kvalitetssikring

FORTEM gennemgår, evaluerer og redigerer tilbudsmaterialet for virksomheder i alle faser af tilbudsprocessen – fra prækvalifikation til det endelige tilbud. Vi benytter en særlig evalueringsmodel, der afdækker tilbuddets styrker og svagheder, og sikrer at alle krav fra udbudsmaterialet besvares godt og fyldestgørende.

Målet med kvalitetssikring er at sikrer, at tilbudsgiveren afleverer gode, konditionsmæssige tilbud, der formulerings- og kvalitetsmæssigt adskiller sig fra konkurrenternes.

BID MANAGEMENT

FORTEM hjælper tilbudsgivende virksomheder med fremdrift i tilbudsprocessen gennem projektstyring og bid management. Vi benytter en PRINCE2-baseret projektstyringsmetode, der mindsker tidspresset på tilbudsteamet og sætter mere fokus på leverancerne i løbet af processen.

Vores tilgang sikrer at virksomheders tids- og ressourceforbrug optimeres, og øger fokus på gennemgang og kvalitetssikring af det endelige tilbud, så det bedste resultat opnås.

Bid management

FORTEM hjælper tilbudsgivende virksomheder med fremdrift i tilbudsprocessen gennem projektstyring og bid management. Vi benytter en PRINCE2-baseret projektstyringsmetode, der mindsker tidspresset på tilbudsteamet og sætter mere fokus på leverancerne i løbet af processen.

Vores tilgang sikrer at virksomheders tids- og ressourceforbrug optimeres, og øger fokus på gennemgang og kvalitetssikring af det endelige tilbud, så det bedste resultat opnås.

Rådgivning

FORTEM rådgiver tilbudsgivende virksomheder, og ruster dem til at takle de offentlige ordregiveres krav, forventninger. Vi klæder tilbudsgiveren på til at kunne udfordrer deres egen og ordregiverens tilgang til udbudsprocessen, og tilpasser vores rådgivning efter tilbudsgiverens behov og udbuddets omfang.

Vores tilgang bygger på erfaringer fra begge sider af bordet, og fokuserer målrettet på at opnå det bedste resultater.

RÅDGIVNING

FORTEM rådgiver tilbudsgivende virksomheder, og ruster dem til at takle de offentlige ordregiveres krav, forventninger. Vi klæder tilbudsgiveren på til at kunne udfordrer deres egen og ordregiverens tilgang til udbudsprocessen, og tilpasser vores rådgivning efter tilbudsgiverens behov og udbuddets omfang.

Vores tilgang bygger på erfaringer fra begge sider af bordet, og fokuserer målrettet på at opnå det bedste resultater.

UDBUDSASSISTANCE

Vi tilbyder gennemgang, evaluering og kvalitetssikring af udbudsmaterialer for offentlige myndigheder og -instanser.

Med vores indgående kendskab til udbudsprocessen fra begge sider af bordet kan vi hjælpe ordregivere med at udvikle udbudsmaterialet, så det imødekommer krav og behov bedst muligt. Vi hjælper med at kvalitetssikre og tilpasse udbuddet, så indholdet og udfærdigelsen henvender sig bedst muligt til den branche og de tilbudsgivere, der skal byde på det.

Udbudsassistance

Vi tilbyder gennemgang, evaluering og kvalitetssikring af udbudsmaterialer for offentlige myndigheder og -instanser.

Med vores indgående kendskab til udbudsprocessen fra begge sider af bordet kan vi hjælpe ordregivere med at udvikle udbudsmaterialet, så det imødekommer krav og behov bedst muligt. Vi hjælper med at kvalitetssikre og tilpasse udbuddet, så indholdet og udfærdigelsen henvender sig bedst muligt til den branche og de tilbudsgivere, der skal byde på det.

Udvalgte cases