TIL
DET OFFENTLIGE

Vi tilbyder gennemgang, kvalitetssikring og evaluering af udbudsmaterialer for offentlige virksomheder

Vi tilbyder gennemgang, kvalitetssikring og evaluering af udbudsmaterialer for offentlige virksomheder

Hvorfor: Fordi vi kender det danske leverandørmarked bedst.

Med vores indgående kendskab til udbudsprocessen fra begge sider af bordet kan vi hjælpe ordregivere med at udvikle udbudsmaterialet, så det opfylder deres behov, er let tilgængeligt og er attraktivt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på.

Vi hjælper med at gennemgå, tilpasse og kvalitetssikre udbudsmaterialet, så indholdet og materialet henvender sig til den branche og de tilbudsgivere, der skal byde på det. Vi sikrer, at udbudsmaterialet har høj kvalitet, og hvor elementerne er afklaret inden offentliggørelsen. Det fører til færre afklarende spørgsmål i spørgsmål/svar-fasen og færre annullationer.

Ydelser

Vores overordnede mål med rådgivning af offentlige kunder er, at sikre det offentlige bedre samarbejder og aftaler med leverandørerne. Vi tror på, at gennemarbejdede udbudsmaterialer med høj kvalitet og med et kommercielt fokus er vejen til de bedste udbud.

Med markedets bedste viden om leverandørernes arbejde med offentlige udbud, og de udfordringer og muligheder dette indeholder, kan FORTEM hjælpe din organisation med at få udarbejdet attraktive aftaler for begge parter.

Vi hjælper aldrig på begge sider af bordet på samme udbud!

Udbudsbistand

Inden udbudsmaterialet offentliggøres, tilbyder vi gennemgang og kvalitetssikring af udbudsmaterialet. Vi kalder det ”Stresstest af udbudsmaterialet”. Formålet med vores gennemgang og kvalitetssikring er at sikre udbudsmaterialet, så fejl minimeres, og at udbudsmaterialet er let tilgængeligt for tilbudsgiverne, samt opfylder ordregivers behov og er attraktive for leverandørerne.

Vores ydelse består af en grundig gennemgang og kommentering af udbudsmaterialet samt et notat med vores anbefalinger for justeringer til udbudsmaterialet. Vores gennemgang har følgende hovedpointer, som bliver vurderet i notatet:

Er udbudsmaterialet let tilgængeligt – er det tilstrækkeligt enkelt at byde på opgaven?

Opfylder udbudsmaterialet jeres behov og får I den værdi, som I ønsker?

Er udbuddet attraktivt for leverandørerne?

Contract management

I samarbejde med de bedste udbudsjurister gennemfører vi udbudsprocesser, der er gennemprøvede og hvor fejl minimeres. Det er vores mål at sikre den offentlige virksomhed en proces, der sikrer en kontrakt, som skaber værdi i forhold til det behov, som kontrakten skal opfylde.

Vi besidder omfattende forståelse for de offentlige virksomheders behov, samt de politiske- og lovgivningsmæssige rammer de er underlagt.

Vores udgangspunkt er først og fremmest at sikre, at det udbudsretlige og kontraktretlige fundament er i orden. Dernæst arbejder vi fokuseret på at sikre, at udbudsprocessen og -materialerne er let tilgængelige for leverandørerne og er kommercielt attraktive.

Vi tilbyder også gennemførelse af markedsdialog og juridisk gennemgang. Vi har omfattende viden om og erfaring med at arbejde med leverandørerne, og vi kan rådgive om mulighederne for markedsdialog, så det bliver effektivt og med størst muligt udbytte. På det juridiske område samarbejder vi med førende jurister i Danmark, som vi arbejder fast sammen med.

 

 

Udbudsevaluering efter indgåelse af kontrakt

Var udbudsprocessen hensigtsmæssigt planlagt, og hvordan var kvaliteten af udbudsmaterialerne? Kan vi bruge viden fra leverandører, der afgav tilbud og de leverandører, der valgte ikke at afgive tilbud til at udforme bedre udbud i fremtiden?

Efter indgåelse af kontrakt med en leverandør tilbyder vi evaluering af udbudsprocessen og udbudsmaterialernes indhold og kvalitet fra de leverandører, som afgav tilbud samt de leverandører, som valgte ikke at byde.

Evalueringen giver et klart billede af hele udbudsprocessen og materialerne set fra leverandørernes side, og det giver et billede af, hvordan organisationen kan optimere deres udbud generelt og konkret for den type af udbud, de netop har gennemført.