CASES

Vi gør en forskel

Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at vinde offentlige udbud. Vi hjælper både danske og internationale kunder med at udarbejde, strukturere og kvalitetssikre tilbud. Vores kunder kommer fra mange forskellige brancher, og vi rådgiver både ved prækvalifikationer og i hele udbudsprocessen.

Vores cases indeholder eksempler på forskellige udbudsscenarier og samarbejder med vores kunder. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre, hvad vi kan gøre for din virksomhed.

“Selvom man som virksomhed har nogenlunde styr på udbudsdelen, så er det en kæmpe forskel at have nogen med, der er specialist på området.”

Michael fra AutoMester Danmark

“FORTEMs bistand i forhold til dialogfasen inden udbuddet har haft en stor effekt for KONE, da deres input var med til at give ordregiver en forståelse for effekten af vægtning af kvalitetskriterierne i udbuddet. “

Thomas Ohm, Adm. Direktør hos KONE

”Vi er slet ikke i tvivl om, at det ville være en øjenåbner for rigtig mange virksomheder, hvis de begynder at gøre brug af sådan nogen som FORTEM”

Michael fra AutoMester Danmark

”FORTEM har været med til at løfte og præge kvaliteten af det materiale, som vi har afleveret, således at vi scorede maksimalt i vores kvalitative beskrivelser for udbuddet fra Bygningsstyrelsen.”

Thomas Ohm, Adm. Direktør hos KONE

”Da vi kontaktede FORTEM, kunne vi hurtigt mærke, at de havde indgående kendskab til begge sider af bordet – både fra dem, der har lavet udbuddet, men også fra dem, der skal byde på det.”

Michael fra AutoMester Danmark

”FORTEM benytter den anerkendte tilgang til review og kvalitetssikring, Powerful Proposals. Powerful Proposals er en metode, der giver en ensartet og effektiv tilgang til review, hvor fokus er på at optimere tilbuddet.”

Jimmy Holst Rydahl, Direktør for FORTEM

“Vi har et fantastisk samarbejde med dem og agter ikke at skifte over til nogen andre – tværtimod. Vores succesrater har været fantastiske, vi har vundet stort set alle de udbud, som de har hjulpet os med at byde på.”

Michael fra AutoMester Danmark

”Jeg har fundet det nyttigt at have FORTEM på holdet, og jeg kan ikke pege på kun én grund til at bruge FORTEM, men der er mange årsager til, at det er nyttigt.”

Thomas Ohm, Adm. Direktør hos KONE

UDVALGTE CASES

Allan Ploug/

FORTEM har bistået Allan Ploug med udbud af asbestsanering og nedskæring for HOFOR i foråret 2020.

Allan Ploug kontaktede FORTEM, da de havde brug for ekstern rådgivning for at sikre at de levede op til krav og formalia og scorede højt i evalueringen. Valget faldt på FORTEM som sidder med offentlige udbud hver dag, og kender godt til ordregiver og deres forventninger.

Coor/

FORTEM har bistået Coor med Facility Management tilbud til Rigspolitiet i efteråret 2018. Efter at have afleveret tilbuddet til Rigspolitiet bistod FORTEM Coor med tilbud til Bygningsstyrelsen.

Coor kontaktede FORTEM, da de havde brug for ekstern rådgivning og sparring, da udbuddene var meget store og komplekse.Valget faldt på FORTEM som ekstern samarbejdspartner, da FORTEM tidligere har bistået Coor.

Carestream Danmark/

FORTEM har fra december 2017 til juni 2018 hjulpet Carestream med prækvalifikation og tilbud på levering af RIS/PACS-løsning til Region Syddanmark (kaldet RIPA-Syd).

Sidst Carestream bød på et udbud var for fem år siden, og ud fra tidligere erfaringer mente Christian Vigh, der er Country sales manager for Carestream Danmark, at det var en nødvendighed med en bid manager, for at hjælp med den komplekse udbudsproces.

CGI DANMARK/

FORTEM har samarbejdet med CGI om en række prækvalifikationer og tilbud til offentlige kunder, og i dag bruges FORTEMs struktur i de fleste tilbud, som CGI udarbejder, når de byder på offentlige udbud.

”Vi er klart blevet mere effektive til at skrive tilbud i CGI,” fortæller bidmanager Marianne fra CGI Danmark, som er en del af verdens femtestørste it-service virksomhed med 74.000 medarbejdere på verdensplan og flere end 500 i Danmark.

LINDPRO/

FORTEM har bistået Lindpro i prækvalifikationsprocessen og i tilbudsprocessen ved blandt andet udbud af kontrakt om service og vedligehold af tekniske basisinstallationer fra Københavns Kommune og et større sikringsudbud. Ifølge Søren Jønsson, der er Kunde- & markedschef hos Lindpro, har FORTEM været med til at løfte virksomhedens tilgang til udbud på flere områder.

”At få hjælp fra FORTEM har løftet kvaliteten i vores tilbud – ikke kun de pågældende tilbud, som FORTEM har hjulpet med, men også de fremtidige, som vi selv har udarbejdet. Vi er i dag i stand til at opkvalificere vores tilbud gevaldigt ud fra tidligere tilbud”…

KONE/

FORTEM har bistået KONE med to udbud af elevatorvedligehold. Det ene udbud var fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor FORTEM bistod med at sikre prækvalifikation af KONE. Det andet udbud var fra Bygningsstyrelsen, hvor FORTEM bistod under hele tilbudsprocessen.

KONE er en global virksomhed inden for elevatorer, rulletrapper, døre- og porte løsninger med 52.000 ansatte på verdensbasis og 225 i Danmark…

COMSA/

COMSA valgte i begyndelsen af 2016 at benytte FORTEM som rådgiver i tilbudsfasen til udbud af Odense Letbane. COMSA er en international entreprenørvirksomhed, som arbejder i hele verden.

Da COMSA indgik dialog med FORTEM i begyndelsen af 2016, havde de selv prækvalificeret sig til et udbud for Odense Letbane, men havde brug for hjælp i tilbudsprocessen, da deres erfaringer med udbud i Danmark var begrænset…

AUTOMESTER DANMARK/

Michael Lauesen, som er Erhvervs- og værkstedsudviklingschef hos AutoMester Danmark, sad selv med alt udbudsmaterialet før samarbejdet med FORTEM. Han havde allerede vundet en del udbud, men han var udmærket klar over, hvor tungt det var at sidde med hele udbudsprocessen alene – særligt når arbejdet ikke umiddelbart lå inden for hans kernekompetencer.
Derfor tog Michael kontakt til FORTEM efter en opfordring fra en kollega….

Udvalgte virksomheder

Facility management for Rigspolitiet/

FORTEM bistod/

Tolkeydelser til Rigspolitiet/

FORTEM bistod/

Diagnostiske systemer til Region Syddanmark/

FORTEM bistod/

Vedligehold og service af elevatorer til Bygningsstyrelsen/

FORTEM bistod/

Transportsystem til Odense Letbane/

FORTEM bistod/

Kantinedrift hos UCC Carlsberg og UCC Nordsjælland/

FORTEM bistod/

Flådestyringssystem til SKAT/

FORTEM bistod/

Tolkeydelser til Københavns Kommune/

FORTEM bistod/

Drift af offentlige jernbaner for Jernbanedirektoratet (Norge)/

FORTEM bistod/

Rengøring, service og teknisk vedligehold hos Novo Nordisk/

FORTEM bistod/

Entreprise opgaven for DTU/

FORTEM bistod/

ISG (UK)

Storstrømsbroen for Vejdirektoratet/

FORTEM bistod/

OHL (ES)  // SK&E (KR)

Levering af fødevarer til Madservice og kantiner i Lyngby- Taarbæk Kommune/

FORTEM bistod/

Møblering af 250 studieboliger for Københavns Universitets Boligfond/

FORTEM bistod/

Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer for Københavns Kommune/

FORTEM bistod/

Kantinedrift hos Hillerød Forsyning og Aarhus Vand/

FORTEM bistod/