TIL
VIRKSOMHEDER

Få mere succes med offentlige udbud

Hos FORTEM kan vi bistå din virksomhed med forskellige aspekter af tilbudsprocessen. Siden 2015 har vi hjulpet vores kunder med at opnå mere succes med offentlige udbud. I 2017 hjalp vi vores kunder med at vinde udbudskontrakter for en sammenlagt værdi af 3.5 milliarder kroner, hvilket gjorde FORTEM til den mest vindende konsulentvirksomhed inden for tilbudsrådgivning det år.

I samarbejde med vores kunder tilrettelægger vi den mest optimale tilgang til tilbudsprocessen på baggrund af kundens behov og forudsætninger. Uanset om din virksomhed ønsker hjælp til tilbudsskrivning, kvalitetssikring, Bid management eller rådgivning, så er FORTEM klar med en løsning, der lever op til dine krav og forventninger.

Herunder kan du læse mere om de forskellige ydelser, som vi bistår virksomheder med ved prækvalifikationer og tilbudsprocesser.

Tilbudsskrivning

Vi hjælper vores kunder med at udfærdige materiale til både prækvalifikationer og endelige tilbud. Vi sammenskriver de indholdsmæssige delelementer, så der er en tydelig og konsekvent sammenhæng gennem hele tilbudsdokumentet.

Vi fokuserer på at aflevere gennemarbejdede tilbud for vores kunder, der imødekommer ordregiverens krav og behov, samtidig med at det afspejler kundens kvaliteter og kompetencer i forhold til udbuddets indhold.

”At få hjælp fra FORTEM har løftet kvaliteten i vores tilbud – ikke kun de pågældende tilbud, som FORTEM har hjulpet med, men også de fremtidige, som vi selv har udarbejdet. Vi er i dag i stand til at opkvalificere vores tilbud gevaldigt ud fra tidligere tilbud”

– Søren Jønsson, Kunde- & markedschef hos Lindpro

Kvalitetssikring

Vi bistår vores kunder med kvalitetssikring af prækvalifikationer og tilbud og sikrer, at de svarer skarpt og effektivt ind til ordregiverens udbudsmateriale.

Det er let at stirre sig blind på krav og referencebeskrivelser i den krævende tilbudsproces, og derfor tilbyder vi at kvalitetssikre din virksomheds materiale, så du kan være sikker på at aflevere et tilbud, der er gennemarbejdet, konditionsmæssigt og tilpasset ordregivers krav og retningslinjer.

”FORTEM har været med til at løfte og præge kvaliteten af det materiale, som vi har afleveret, således at vi scorede maksimalt i vores kvalitative beskrivelser for udbuddet fra Bygningsstyrelsen,”

– Thomas Ohm, Adm. Direktør hos KONE

Bid management

Vi hjælper vores kunder med at sikre fremdrift i tilbudsprocessen gennem projektstyring og bid management. Vi benytter en PRINCE2-baseret projektstyringsmetode, der mindsker tidspresset på tilbudsteamet og sætter mere fokus på leverancerne i løbet af processen.

Tilbudsgivning er en tids- og ressourcekrævende proces, der udfoldes indenfor en forholdsvis begrænset tidsrammer. Mange virksomheder kan have svært ved at danne sig et fuldstændigt overblik over hele udbudsprocessen, og det er derfor let at overse vigtige datoer og informationer undervejs. Derfor tilbyder FORTEM bid management, der sikrer at din virksomheds tids- og ressourceforbrug optimeres, og at fokus øges på gennemgang og kvalitetssikring af det endelige tilbud, så det bedste resultat opnås.

”Vi er slet ikke i tvivl om, at det ville være en øjenåbner for rigtig mange virksomheder, hvis de begynder at gøre brug af sådan nogen som FORTEM.
Rigtig mange virksomheder, inklusivt os selv, sidder oftest med hele udbudsprocessen alene. Det kan godt være, at man har siddet og kæmpet sig igennem et udbud, som man så endte med at vinde. Men overvejer man det tidsforbrug, der er brugt på det, og holder det op mod muligheden for at hive en ekstern person ind, som kan hjælpe med at kigge materialet igennem og kvalitetssikre det – plus den tryghed det giver – så vil vi klart anbefale andre at gøre det sidste.”

– Michael Lauesen, Erhvervs- og værkstedsudviklingschef hos AutoMester Danmark

Rådgivning

Vores rådgivningstilgang bygger på vores erfaringer fra begge sider af udbudsprocessen. Vi ruster vores kunder til at takle de offentlige ordregiveres krav, forventninger, og klæder dem på til at kunne udfordrer deres egen og ordregiverens tilgang til udbudsprocessen, så der kommer en bedre og mere konstruktiv dialog mellem det offentlige og det private og dermed også en bedre kontraktindgåelse i sidste ende.

Vi tilpasser vores rådgivning efter din virksomheds behov og udbuddets omfang, og vi giver dig erfaringsbaserede værktøjer og vejledning, så du kan tage kontrol over tilbudsprocessen og levere det bedste resultat.

”FORTEMs bistand i forhold til dialogfasen inden udbuddet har haft en stor effekt for KONE, da deres input var med til at give ordregiver en forståelse for effekten af vægtning af kvalitetskriterierne i udbuddet. Dette medvirkede til, at udbuddet fik en ligelig vægtning af pris og kvalitet i udbuddet.”

– KONE