OM
FORTEM

HVAD VI GØR

Hos FORTEM har vi indgående erfaringer fra begge sider af bordet.

Vi går derfor ind og udfordrer den måde virksomheder og offentlige myndigheder griber udbudsprocessen an på.

Vi hjælper parterne med at se hele udbudsprocessen fra et bredere, og derfor mere produktivt perspektiv, fordi vi ikke er hæmmet af de organisatoriske og forventningsmæssige forskelle, der tit kommer til at præge kommunikationen og kontakten mellem virksomhederne og de offentlige udbydere.

Bringing companies and the public sector together/

HVORDAN VI HJÆLPER

Vi hjælper virksomheder med at takle hele udbudsprocessen.

Vi ruster dem til at imødekomme de offentlige udbyderes krav og forventninger til det materiale, virksomhederne byder ind med.

Vi hjælper med at konkretisere spørgsmål til udbudsmaterialet og udforme tilbud, og rådgiver virksomheder i hvordan de konstruktivt kan udfordre udbyderne på deres udbudsmateriale, så begge parter får den mest optimale proces.

VORES LØSNING

Vores løsning er at lægge pres og fokus på de områder, hvor vi ved at både virksomheder og udbydere kan forbedre sig.

Det gør vi blandt andet ved at tilbyde kvalitetssikring af både tilbuds- og udbudsmateriale, rådgive og udfordre begge parter til at gå mere i dialog med hinanden, og ruste dem til at være mere konkrete og målrettede i deres materiale og i deres kommunikation.

VORES PROCES

Vi bruger vores ekspertise og vores erfaringer til at gøre udbudsprocessen bedre for både virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi benytter os af gennemtestede værktøjer og processer, der gør det mere attraktivt for virksomheder at byde ind på offentlige udbud.

Ved at lægge mere vægt på kvalitetssikring, dialog og konkretisering af både budskaber og materialer, er vi med til at forbedre kvaliteten af den endelige aftale, hvilket giver plads til mere konkurrence, bedre vilkår og bedre løsninger for både virksomheder og offentlige myndigheder.