OM
FORTEM

HVAD VI GØR

Hos FORTEM har vi indgående erfaringer fra begge sider af bordet.

Vi går derfor ind og udfordrer den måde virksomheder og offentlige myndigheder griber udbudsprocessen an på.

Vi hjælper parterne med at se hele udbudsprocessen fra et bredere, og derfor mere produktivt perspektiv, fordi vi ikke er hæmmet af de organisatoriske og forventningsmæssige forskelle, der tit kommer til at præge kommunikationen og kontakten mellem virksomhederne og de offentlige udbydere.

HVORDAN VI HJÆLPER

Vi hjælper virksomheder med at takle hele udbudsprocessen.

Vi ruster dem til at imødekomme de offentlige udbyderes krav og forventninger til det materiale, virksomhederne byder ind med.

Vi hjælper med at konkretiserer spørgsmål til udbudsmaterialet og udforme tilbud, og rådgiver virksomheder i hvordan de konstruktivt kan udfordre udbyderne på deres udbudsmateriale, så begge parter får den mest optimale proces.

Vi ved at strukturen og procedurerne bag de offentlige udbud ofte kan virke hæmmende og begrænsende på parternes muligheder for at få det mest optimale resultat ud af processen./

Hos FORTEM oplever vi tit at virksomheder stirrer sig blind på prisdelen af udbudsmaterialet, fordi mange tror at udbydere vægter det økonomiske parameter højest i udbudsprocessen./

Vores erfaring er at den indstilling ofte har en forringende og utilfredsstillende effekt på kvaliteten af den endelige aftale – enten for den ene eller for begge parter./

VORES LØSNING

Vores løsning er at lægger pres og fokus på de områder, hvor vi ved at både virksomheder og udbydere kan forbedre sig.

Det gør vi blandt andet ved at tilbyde kvalitetssikring af både tilbuds- og udbudsmateriale, rådgive og udfordre begge parter til at gå mere i dialog med hinanden, og ruste dem til at være mere konkrete og målrettede i deres materiale og i deres kommunikation.

VORES PROCES

Vi bruger vores ekspertise og vores erfaringer til at gøre udbudsprocessen bedre for både virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi benytter os af gennemtestede værktøjer og processer, der gør det mere attraktivt for virksomheder at byde ind på offentlige udbud.

Ved at ligge mere vægt på kvalitetssikring, dialog og konkretisering af både budskaber og materialer, er vi med til at forbedre kvaliteten af den endelige aftale, hvilket give plads til mere konkurrence, bedre vilkår og bedre løsninger for både virksomheder og offentlige myndigheder.

VI TILBYDER

KVALITETSSIKRING

Af tilbud og udbud

SPARRING

Ved prækvalifikation, tilbudsproces og efter

RÅDGIVNING

Gennem hele processen

TILBUDSSKRIVNING

Formulering, opsætning og udfærdigelse

PROCESVÆRKTØJER

Evaluering, redigering og projektstyring

SOLID ERFARING

Fra begge sider af bordet