FUNDRAISING

FORTEM bistår med fundraising

FORTEM hjælper virksomheder med at søge støtte til deres projekter gennem fundraising. Vi bistår virksomheder gennem hele processen fra opstart til aflevering af fondansøgningen. Vi har bl.a. hjulpet med at søge fondsmidler fra Innovationsfonden, som støtter strategiske forsknings- og innovationsprojekter i Danmark.

Vi bistår virksomheder, der ønsker at søge fonde til deres projekt, med udarbejdelse af ansøgningen, kyndig projektledelse, økonomi- og projektplanlægning, kvalitetssikring, samt oversættelse og korrekturlæsning af ansøgningsmaterialer uanset om der er tale om et lokalt projekt, et nyopstartet projekt, et videreudviklingsprojekt eller et større projekt.

I er altid velkommen til at kigge forbi til en snak og et uforpligtende møde, hvor I kan fortælle mere om jeres projekt og høre om hvordan vi kan hjælpe jer igennem fundraising processen fra A til Å.

Læs mere om vores forskellige ydelser og hvad de indeholder herunder.

Udarbejdelse af fondansøgning

I FORTEM bistår vi med udarbejdelse af fondansøgninger og tilhørende ansøgningsbilag til både private og offentlige fonde. Vi gennemgår fondsmaterialer, retningslinjer og generelle vilkår, og sikrer at alle krav og dokumenter besvares herefter. Vi fokuserer på at fremhæve de aspekter, der gør jeres projekt unikt og investeringsværdigt, og vi lægger vægt på at positionere jeres ansøgning efter visionen og målsætningen for projektet.

Projektledelse

I FORTEM har vi erfaring med at håndtere fundraising processen og med at sikre at alle tidsfrister overholdes. Vi udarbejder en struktureret tidsplan, samt en detaljeret oversigt over relevante dokumenter, roller og ansvar for de forskellige faser af ansøgningsprocessen, som giver et gennemgående overblik fra start til slut, og som får jer godt i mål med jeres ansøgning i god tid.

Vi har desuden erfaring med at være det centrale bindeled for alle involverede partnere, herunder eksempelvis:

• Forskningspartnere

• Virksomhedspartnere

• Investeringspartnere

Økonomi- og budgetlægning

Hos FORTEM ved vi hvor vigtigt økonomi- og budgetplanlægning er i fondansøgningsprocessen. Vi har erfaring med at udarbejde projektbudgetter, gennemgå projektregnskaber, samt udføre budgetkontrol og løbende tilpasse projektbudgettet i forhold til projektets partnere.

Kvalitetssikring

Vi hjælper med at kvalitetssikre alle dokumenter og bilag til fondansøgningen. Vi udfordrer kvaliteten af jeres materialer og sikrer samtidig at den røde tråd, der binder dokumenter og bilag sammen på kryds og tværs, fremhæves, og at tonen bag jeres ide og projekt er klar og gennemgående i hele ansøgningen.

Vi udarbejder og kvalitetssikrer:

• Projektbeskrivelser

• CV’er

• Projekt- og implementeringsplaner

• Business casen

• Figurer og diagrammer

Oversættelse og korrekturlæsning

Som en del af vores kvalitetssikring tilbyder vi også at oversætte materialer til fondansøgninger fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, samt at læse korrektur på den endelige ansøgning inden aflevering. Vi har erfaring med at oversætte faglige tekster fra flere forskellige brancher og fokuserer altid på at fremhæve den professionalisme, der ligger bag projektet i fondansøgningen. Korrekturlæsning af den samlede fondansøgningen sikrer en gennemarbejdet og solid præsentation af jeres projekt, der styrker jeres position som ansøger.